Małgorzata Walerych laureatką programu START 2020

Autor:

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski stypendia w programie START.

Wśród laureatów w dziedzinie ekonomia jest Małgorzata Walerych, doktorantka w Kolegium Analiz Ekonomicznych, której zainteresowania koncentrują się wokół problematyki ekonomii pracy.

Opiekunem naukowym nagrodzonej doktorantki jest prof. Marcin Kolasa z Katedry Ekonomii Ilościowej.

Celem programu FNP jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł.

Więcej o programie na stronie FNP.