Gaudeamus igitur!

Autor:
114. inauguracja roku akademickiego w SGH

114. inauguracja roku akademickiego w SGH tradycyjnie przyciągnęła do Auli Głównej przedstawicieli społeczności akademickiej i przyjaciół najstarszej polskiej uczelni ekonomicznej.

Głównymi bohaterami uroczystości byli immatrykulowani studenci, a najważniejsze punkty ceremonii to otwierające przemówienie JM Rektora prof. Marka Rockiego oraz wykład inauguracyjny Jerzego Koźmińskiego pt. „Polska droga do NATO – z perspektywy ambasadora RP w Waszyngtonie”.

Droga do nowego ładu prawnego

Po przywitaniu zgromadzonych rektor zwrócił uwagę, że ten rok akademicki rozpoczynamy w nowej sytuacji, do której jesteśmy dobrze przygotowani:

– Wraz z nowym rokiem akademickim wchodzimy w nową rzeczywistość prawno-organizacyjną. Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu całej społeczności naszej uczelni – pracowników, studentów i doktorantów, partnerów gospodarczych, w pracach organów kolegialnych, jak i podczas środowiskowych spotkań, przygotowaliśmy nowy statut SGH, który został jednomyślnie uchwalony przez Senat SGH. Wprowadza on nas w nowy rok i nową dekadę wytężonych prac dla rozwoju naszej Alma Mater. Nowy statut z powstał z poszanowaniem naszej tradycji i rozwiązań legislacyjnych, tworzonych przez ostatnie trzy dekady. Zmiany, które zaproponowaliśmy wynikają z potrzeby dostosowania się do obowiązującej ustawy. Jednocześnie wykorzystujemy szanse, jakie przynoszą nowe regulacje ustawowe, ustanawiając statut, który daje bardzo solidne podstawy do trwałego rozwoju SGH i realizacji tworzonej obecnie strategii uczelni na lata 2020-2030.

W dalszej części prof. Marek Rocki przypomniał drogę do utworzenia rady uczelni i powołania szkoły doktorskiej. Na 10 i 11 października zapowiedział kolegialne referenda w procesie wyłaniania dziekanów. – Przed nami jeszcze istotne zadanie ustanowienia rad naukowych i doradczych dla dyscyplin, w ramach których społeczność SGH promuje naukowców – mówił rektor. Przedstawił plan utworzenia rad programowych kierunków studiów w celu podniesienia jakości dydaktyki. Obiecał większy nacisk na rozwój własności intelektualnej, który dla oceny uczelni ma podobną wagę, jak badania naukowe i publikacje: – Jako pierwszą, zmierzającą w tym kierunku inicjatywę, proponuję ustanowienie nagród specjalnych dla pracowników uczelni oraz studentów za opracowanie wynalazku czy wzoru użytkowego i zgłoszenie do ochrony patentowej na rzecz uczelni – dodał.

Innowacje i rozwój

Studenci są grupą najszybciej adaptującą innowacje, dlatego z pewnością ucieszą się z zapowiedzi prototypowego wdrożenia w SGH mLegitymacji. Umowa z Ministerstwem Cyfryzacji zostanie podpisana już w najbliższych dniach. Jest też kolejny powód, by starać się o jak najlepsze wyniki w nauce – jeden z członków rady uczelni ufundował coroczne stypendium dla studentki lub studenta studiów magisterskich, który uzyskał najlepsze oceny podczas studiów licencjackich w SGH.

Rektor przypomniał też niedawne sukcesy w rozwoju SGH jako ośrodka eksperckiego – partnerski udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju, ogłoszenie raportu, który odbił się echem w polskich i zagranicznych mediach oraz wręczenie nowego wyróżnienia – Nagrody Gospodarczej SGH – Annie Rulkiewicz, prezes Grupy LuxMed. Na koniec przemówienia Magnificencja zaapelował do zebranych o wsparcie w wysiłku jednoczesnego doskonalenia i zachowania akademickich wartości.

– W dniu inauguracji nowego roku akademickiego życzę Wam samych sukcesów, wytrwałości, pomysłowości i uporu w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i cennych doświadczeń. Wszystkim zaś pracownikom i naszym partnerom życzę zrealizowania w tym roku swoich ambitnych zamierzeń. Dobrego nowego roku akademickiego 2019/2020 dla całej społeczności SGH! Gaudeamus igitur! – zakończył.

Podczas uroczystości głos zabrali także goście. List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał sekretarz stanu Adam Kwiatkowski, w imieniu Sejmu RP wystąpiła wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. Daniel Boniecki z McKinsey zabrał głos w imieniu Klubu Partnerów SGH. Zaapelował do studentów SGH jako przyszłych liderów o odwagę w szukaniu odpowiedzi na wyzwania zmieniającej się gospodarki, klimatu i społeczeństwa.

Inauguracja roku akademickiego to także okazja do wręczenia odznaczeń państwowych i medali KEN. W imieniu odznaczonych przemawiał prof. Jan Piotr Komorowski.

Wykład inauguracyjny

Wykład inauguracyjny pt. Polska droga do NATO – z perspektywy ambasadora RP w Waszyngtonie wygłosił Jerzy Koźmiński, ambasador RP w Stanach Zjednoczonych w latach 1994–2000. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego przypomniał trudną i niepewną, ale zakończoną wielkim sukcesem drogę Polski do sojuszu transatlantyckiego.

Immatrykulacja

Kulminacyjnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku i doktorantów, a po oficjalnym otwarciu roku akademickiego przez rektora, głos zabrali przedstawiciele samorządów studenckiego i doktoranckiego: Justyna Witkowska i mgr Patrycja Fatyga. Następnie listy gratulacyjne odebrali absolwenci, wpisani na listę studentów 50 lat temu.

Żagle Biznesu SGH wręczone po raz drugi

Z inicjatywy władz uczelni w 2018 roku po raz pierwszy nagrodziliśmy dynamicznie rozwijające się i osiągające sukcesy gospodarcze przedsiębiorstwa, założone i prowadzone przez naszych studentów, doktorantów lub absolwentów. Nagroda Żagle Biznesu SGH została przyznana również w tym roku. Zwycięzcą drugiej edycji konkursu jest firma Aberit, która pomaga ambitnym przedsiębiorcom w dynamicznym rozwijaniu i budowaniu ich marki. Statuetkę z rąk prof. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, prorektor ds. współpracy z otoczeniem, odebrał prezes zarządu firmy Piotr Bereziewicz.

Gaudeamus igitur!

Ceremonię inauguracji 114. roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie tradycyjnie uświetnił występ Chóru SGH oraz, na zakończenie, gościnny koncert uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego. Oba występy spotkały się z olbrzymim aplauzem publiczności, której udzielił się radosny nastrój uroczystości. Gaudeamus igitur. Radujmy się więc. Nowy rok akademicki – 2019/2020 – oficjalnie rozpoczęty!