Wydarzenia

Wręczenie dyplomu doktora honoris causa SGH i graduacja CEMBA

Uroczystość
Data wydarzenia:

Rektor i Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na graduację CEMBA i uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa profesorowi Michelowi Librowiczowi twórcy Canadian Executive MBA, profesorowi Uniwersytetu Quebec w Montrealu.
 
Uroczystość odbędzie się 23 czerwca 2022 roku o godz. 16.00 w auli głównej SGH, Warszawa, al. Niepodległości 162.​

Transmisja z wydarzenia na Youtube SGH https://www.youtube.com/watch?v=lgrVva7nzcg

MICHEL LIBROWICZ

Profesor Michel Librowicz

Profesor Michel Librowicz wyjechał z Polski mając 14 lat i od tamtego czasu przebywa na stałe za granicą. Posiada obywatelstwo Kanady oraz obywatelstwo Polski. Profesor ukończył studia MBA na University of Columbia. Następnie obronił doktorat na Université de Paris I – Sorbonne. Obecnie pracuje jako profesor w Université du Québec à Montréal, École des sciences de la gestion (ESG UQAM).

W 1989 prof. Librowicz nawiązał kontakty z ówczesną Szkołą Główną Planowania i Statystyki w Warszawie organizując przyjazdy naukowe studentów kanadyjskich do Polski. W roku 1991 podjął inicjatywę nawiązania współpracy z Szkołą Główną Handlową w Warszawie (SGH) i udzielenia jej pomocy ze strony Kanady w związku z rozpoczętą wtedy głęboką reformą programową i strukturalną w SGH. Prof. Librowicz reprezentował Konsorcjum Kanadyjskich Szkół Biznesu (CCMS) skupiające około 40 uniwersytetów i działał na rzecz uzyskania przez SGH pomocy rządu Kanady, co zaowocowało wprowadzeniem największego kanadyjskiego programu pomocy Polsce.

W ramach tego programu w latach 1991-1993 w uniwersytetach kanadyjskich odbyły się staże dydaktyczne w zakresie nauk o zarządzaniu prawie 40 młodych wykładowców z Polski. Jednocześnie kilkudziesięciu profesorów z uniwersytetów kanadyjskich prowadziło w SGH wykłady z ekonomii i zarządzania dla polskich studentów i wykładowców. Zdaniem ówczesnych władz uczelni, a przede wszystkim Rektora prof. Aleksandra Mullera, reforma w SGH na początku lat 90. była w dużej mierze możliwa dzięki aktywności programu kanadyjskiego w SGH, w szczególności dzięki osobistemu zaangażowaniu prof. Librowicza, dzięki jego serdeczności wykazanej wobec SGH, jej pracowników i studentów.

Profesor Librowicz jest twórcą Kanadyjskiego Programu MBA przeznaczonego dla kształcenia aktywnych menedżerów. Program Canadian Executive MBA (CEMBA) powstał w SGH w 1995 roku we współpracy z ESG UQAM, reprezentowanym przez prof. Librowicza oraz z University of Calgary. Od roku 2000 Program CEMBA jest prowadzony wyłącznie we współpracy SGH oraz ESG UQAM.

Profesor Librowicz do dzisiaj kieruje programem CEMBA ze strony partnera kanadyjskiego. W 28 edycjach (kohortach) program wykształcił już prawie 800 absolwentów, którzy zajmują wysokie pozycje w organizacjach biznesowych w Polsce i za granicą, bądź kierują własnymi firmami. Program CEMBA jest od wielu lat w czołówce programów MBA w Polsce. Program CEMBA zdobywał pierwsze miejsce w rankingu „Wprost”, jest także zaliczony do Klasy Mistrzowskiej w ratingu MBA przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM, jest najlepszym programem w pełni anglojęzycznym w rankingu „Perspektyw”.

Współkierowany przez profesora Librowicza program CEMBA zdobył w 2009 roku pierwszą dla SGH akredytację międzynarodową. Była to akredytacja EPAS przyznana przez European Foundation for Management Development w Brukseli. W roku 2015 i 2020 profesor Librowicz brał aktywny udział w przygotowaniu SGH do akredytacji i reakredytacji AMBA. Pomagał też przy uzyskaniu przez SGH akredytacji EQUIS.

Profesor Librowicz jest aktywnym działaczem Kanadyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej w Montrealu. Od roku 2005 jest prezesem tej Izby, w latach 1998-2004 był zastępcą prezesa.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  • Otwarcie uroczystości i wystąpienie rektora SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH
  • Wystąpienie dr hab. Joanny Wielgórskiej-Leszczyńskiej, prof. SGH, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
  • Laudacja dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, promotora
  • Wręczenie dyplomu doktora honoris causa SGH prof. Michelowi Librowiczowi
  • Wykład prof. Michela Librowicza, doktora honoris causa SGH
  • Wręczenie dyplomów MBA (część prowadzona w języku angielskim)
  • Zamknięcie ceremonii

Uroczystość uświetni występ Chóru SGH.

Lokalizacja
al. Niepodległości 162 Warszawa; budynek G; Aula Główna
Organizator
Szakoła Główna Handlowa w Warszawie