Wydarzenia

Finanse samorządu terytorialnego w czasie i po pandemii - problemy, wyzwania i perspektywy

Seminarium
Data wydarzenia:

Czego będzie można dowiedzieć się na webinarium?
 
Jednostki samorządu terytorialnego realizują szeroki zakres usług publicznych, kształtują także procesy rozwoju lokalnego. Kluczowe znaczenie dla skuteczności ich działań mają środki budżetowe, pozyskiwane ze źródeł własnych i zewnętrznych. Globalna pandemia Covid-19 i wywołany nią kryzys społeczno-gospodarczy negatywnie wpływają na sytuacje sektora publicznego, w tym finanse jednostek samorządu terytorialnego, co w dłuższym okresie może doprowadzić o ograniczenia dynamiki procesów rozwoju lokalnego i regionalnego. W istniejącej sytuacji pojawia się wiele pytań o teraźniejszość i przyszłość. Próbując szukać na nie odpowiedzi, w trakcie webinarium omówiona zostanie sytuacja finansowa samorządów, ich działania podejmowane w celu przeciwdziałania skutkom pandemii, a także przewidywane rozwiązania prawno-finansowe oraz nowe instrumenty finansowania inwestycji.
 
Wspólnie zastanowimy się nad kluczowymi pytaniami:

  • Jakie są szczególne rozwiązania prawno-finansowe dla JST w okresie pandemii oraz jakie są planowane kierunki zmian w finansowaniu JST?
  • Jaki wpływ ma pandemia na finanse samorządu terytorialnego ? Jakie zadania realizowały samorządu przeciwdziałając skutkom pandemii?
  • Czy w okresie coronakryzysu samorządy miały zdolność do realizacji  projektów inwestycyjnych, jakie były źródła ich finansowania?
  • Na jakie wsparcie będą mogły liczyć jednostki samorządu terytorialnego ze strony NFOŚiGW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (krajowe i zagraniczne)?
  • Jak skutecznie przygotować projekt unijny?

Link do transmisji: https://youtu.be/1X_exX4fk-4

Lokalizacja
online (YouTube)
Organizator
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Kolegium Zarządzania i Finansów SGH