In memoriam 2020

W minionym  roku akademickim 2020/2021 pożegnaliśmy znakomitych profesorów oraz długoletnich pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, których życie i praca odcisnęła wyraźny ślad w historii uczelni. 

Teresa Dławichowska, kierownik Sekcji Wypożyczalni w Bibliotece SGH, zatrudniona w latach 1962–1995.

Leszek Firlej, pracownik Działu Zarządzania Nieruchomościami, zatrudniony w uczelni w latach 2015–2019. 

Małgorzata Hryciuk, wieloletni pracownik naszej uczelni. Zatrudniona w Sekretariacie Rektora w latach 1997–2013, od 2013 roku pełniąca funkcję zastępcy kierownika Działu Organizacji i Dydaktyki. Zawsze życzliwa, uśmiechnięta, uczynna. Od lat sprawowała opiekę nad doktorantami. 

Teresa Kamieńska, wieloletni pracownik naszej uczelni zatrudniony w latach 1979–2005 w Działu Eksploatacji na stanowisku administratora obiektu.

Anna Nowicka-Sosnowska, magister filologii romańskiej, wieloletnia lektorka języka francuskiego w SGH, pełna radości i optymizmu, obdarzona wspaniałym poczuciem humoru, czuła i serdeczna.

Mirosław Pajdak, wieloletni pracownik naszej uczelni, od 2007 roku zatrudniony w Dziale Organizacji i Legislacji, niezwykle uczynny, życzliwy, pełen ciepła i serdeczności.

Profesor dr hab. Alicja Sajkiewicz, wieloletni pracownik SGH, kierownik Katedry Ekonomiki Pracy przekształconej w Katedrę Gospodarowania Zasobami Pracy, prodziekan (1972–1978 i 1980– 1981) i dziekan (1984–1990) Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, wybitna specjalistka w dziedzinie ekonomiki i organizacji pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi, odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Barbara Skrzypczyk, wieloletni, emerytowany pracownik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

Profesor dr hab. Jan Konstanty Szczepański, wybitny ekonomista i nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik Wydziału Finansów i Statystyki oraz Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem KEN.

Na zawsze pozostaną w naszej pamięci.