Porozumienie między SGH i POLSA

czworo osób stoi przed ścianką z napisem POLSA po podpisaniu porozumienia

24 maja br. Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) podpisała porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. 

W ramach współpracy strony skupią się na realizacji wspólnych projektów dotyczących polskiego sektora kosmicznego. Wśród nich znajdą się między innymi analizy zachodzących trendów i występujących ryzyk. Projekty będą obejmowały także wspólne opracowanie statystyk i wskaźników ekonomicznych dotyczących polskiego sektora kosmicznego. 

Wyniki prac pozwolą w przyszłości szacować korzyści z rozwoju sektora kosmicznego dla gospodarki krajowej. Pozwoli to na efektywniejsze planowanie inwestycji państwa w technologie kosmiczne, a firmom sektora ułatwi planowanie rozwoju. 
Mierzenie i szacowanie korzyści z sektora kosmicznego to szczególnie ważne obszary, nad którym pracują także Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz Eurostat.

„Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą i jedną z najbardziej cenionych uczelni ekonomicznych w Polsce. To bez wątpienia ważny dla obu stron moment, który rozpoczyna nasze ziemskie partnerstwo w zakresie zagadnień Kosmosu. Jestem przekonany, że projekty, które będziemy wspólnie realizować przyniosą korzyść nie tylko nam, ale przede wszystkim całemu polskiemu sektorowi kosmicznemu” - powiedział prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna.


„Polska Agencja Kosmiczna jest partnerem Akademickiej Sieci Kosmicznej. Współpraca w ramach sieci, a jednocześnie zacieśnienie relacji z Polską Agencją Kosmiczną daje naszej uczelni możliwości wejścia w realizowane projekty przez POLSA, ale również przez ESA. Nasi specjaliści m.in. z zakresu ekonomii, finansów, prawa i zarządzania projektami mogą być włączani w realizację tych projektów – wskazał rektor SGH Piotr Wachowiak.

– Podyplomowe studia Zarządzanie Przestrzenią Kosmiczną w Nowej Gospodarce, które SGH jako pierwsza uruchomiła, pokazały, że wykształcenie z profilem ekonomicznym i biznesowym ma wymierne korzyści – specjaliści, absolwenci z tym wykształceniem pracują już w takich firmach jak Planet czy ESA. Właściwie wszyscy absolwenci pierwszej edycji tych studiów pracują w branży kosmicznej na kluczowych stanowiskach nie tylko w Polsce, m.in. w POLSA czy Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, ale również w ESA i Planet”. 

 

„SGH przystąpiła do Akademickiej Sieci Kosmicznej, której inicjatorem była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Sieć skupia w większości uczelnie techniczne, ale również szkoły wyższe o innym profilu nauczania, gdyż branża kosmiczna potrzebuje specjalistów z różnych dziedzin – oprócz technologów, inżynierów, programistów, także ekonomistów, specjalistów od zarządzania projektami czy finansowania projektów kosmicznych. W sieci są również uczelnie medyczne i przyrodnicze, gdyż Kosmos ma być służebny dla Ziemi i dla ludzkości” – powiedziała prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska.

„W ramach współpracy z POLSĄ planujemy uruchamianie projektów o charakterze naukowo-badawczym, opracowań eksperckich, a także rozwijanie dydaktyki w zakresie sektora kosmicznego nie tylko na poziomie studiów podyplomowych, ale również studiów I i II stopnia, a także MBA. Widzimy na przykład, jak ważne są zagadnienie logistyki kosmicznej (a SGH specjalizuje się w tej tematyce), zagadnienia prawne, regulacji eksploracji kosmosu czy też zagadnienia związane z finansowaniem projektów kosmicznych, z pozyskiwaniem środków z instytucji międzynarodowych we współpracy z ESA” – podkreśliła prof. Marciszewska. 

Od  września 2022 r. prof. Marciszewska pełni funkcję pełnomocnika rektora ds. Akademickiej Sieci Kosmicznej.   

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie chce również wspierać Polską Agencję Kosmiczną w zakresie współpracy międzynarodowej. „Zdajemy sobie sprawę, że taki kraj jak Polska nie jest w stanie sam prowadzić projektów kosmicznych, ale one wszystkie do tej pory realizowane są we współpracy międzynarodowej. Ważny również jest udział naszych studentów czy naszych absolwentów w realizacji międzynarodowych projektów kosmicznych” – dodała prof. Marciszewska.

Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie POLSA w Warszawie. Szkołę Główną Handlową w Warszawie reprezentował rektor i profesor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, a agencję POLSA – prezes prof. dr hab. Grzegorz Wrochna.