Orientation Week 2021

uczestnicy Orientation Week 2021

W tegorocznej edycji  uczestniczyło 265 zagranicznych studentów aż z 28 krajów!

Początek roku akademickiego stanowi dla nas, pracowników Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH, okres wytężonej pracy, tym bardziej że obecny semestr to powrót po kilkunastu miesiącach do nauczania na kampusie i życia w nowej, postpandemicznej rzeczywistości. Co prawda, dni adaptacyjne nadal odbywały się w formule online, ale już od jakiegoś czasu niezmiernie cieszymy się na widok studentów zagranicznych na uczelni.

W programie Orientation Week 2021 (w dniach 28–30 września) uczestniczyło około 265 zagranicznych studentów aż z 28 krajów. Po raz pierwszy w murach SGH mamy też przyjemność gościć studentów z Kenii i Senegalu, którzy odbędą wymianę w ramach programu Erasmus+ KA107. Dni adaptacyjne zainaugurował prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH. Jego przemówienie było pełne życzeń samych sukcesów, skierowanych do nowo przyjętych studentów. Słowa powitania wygłosili również dyrektor CWM SGH Katarzyna Kacperczyk oraz jej zastępcy – Grzegorz Augustyniak i Małgorzata Chromy, która dodatkowo opowiedziała studentom o historii i działalności naszej uczelni.
Przygotowaliśmy też prezentację pt. SGH Essentials wraz z sesją Q&A. Celem było zaznajomienie studentów wymiany z procedurami i formalnościami obowiązującymi w SGH. Odbył się również wykład na temat bogatej historii i kultury Polski, który wygłosił Grzegorz Augustyniak.

W programie Orientation Week 2021 uwzględniliśmy również: intensywną lekcję języka polskiego (Survival Polish, mgr Anna Zając); wirtualny spacer po Warszawie, przygotowany przez przedstawiciela Stołecznego Biura Turystyki; prezentację na temat bezpieczeństwa publicznego, wygłoszoną przez delegata Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; dwa konkursy: jeden z wiedzy o Polsce i SGH, a drugi lingwistyczny – z języka polskiego (zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci gadżetów ze sklepu SGH).

Jak zawsze, mogliśmy liczyć na silne wsparcie grupy studentów z Erasmus Student Network (ESN), którzy przygotowali prezentację opisującą działalność ich organizacji. Składamy im więc serdeczne podziękowania za zaangażowanie, wsparcie i wysiłek włożony na rzecz realizacji wydarzenia.

Mamy nadzieję, że przygotowany program pomógł studentom wejść w nową rzeczywistość pewniejszym krokiem, a semestr spędzony w SGH okaże się dla nich niezwykłym doświadczeniem. Wszystkim studentom życzymy owocnej nauki i samych sukcesów!


MARTA SENT-PAWŁOWSKA, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH
MONIKA KOMOREK, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH