Objazd naukowy Hesja Badenia-Wirtembergia 2022

grupa młodzieży stoi przy olbrzymim symbolu euro w siedzibie EBC

W dniach 27 czerwca – 4 lipca 2022 r. studenci Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego SGH wzięli udział w objeździe naukowym do Niemiec. Wyprawa była okazją do poznania kilku niemieckich miast, ich historii oraz regionalnej kultury.

Niemcy przez większą część swojej historii były luźnym związkiem wielu księstw, miast i ziem kościelnych, dzięki czemu wykształciło się w nich wiele centrów gospodarczych i kulturotwórczych oraz bardzo silna tożsamość regionalna. Uczestnicy objazdu przekonać się o tym mogli już w pierwszych dniach wyjazdu, odwiedzając Frankfurt nad Menem – centrum finansowe nie tylko Niemiec, ale również i Europy. Miasto skupia wiele ważnych instytucji, banków i firm ubezpieczeniowych, jest także siedzibą niemieckiej giełdy papierów wartościowych, której indeks DAX należy do najważniejszych na świecie.

W mieście siedzibę ma jednak przede wszystkim Europejski Bank Centralny, odpowiedzialny za emisję europejskiej  waluty  używanej w 19 państwach unii monetarnej, w tym w czterech używających jej na podstawie specjalnych porozumień i w dwóch, które przyjęły ją jako środek płatniczy jednostronnie. W siedzibie banku studenci mieli okazję wysłuchać wykładu pt. „EBC w czasach pełnych wyzwań”, przedstawiciela biura prasowego EBC Wiliama Lelieveldta, który opowiadał o działaniach banku na rynkach finansowych w czasie  kryzysów ostatnich lat.

Następnie studenci SGH odwiedzili Agencję Wspierania Gospodarki (Wirtschaftsfoerderung Frankfurt), która zajmuje się wspomaganiem biznesu i pozyskiwaniem inwestorów. Christopher Schiereck przedstawił charakterystykę Frankfurtu i otaczającej go okolicy, pokazując jego znaczenie dla Niemiec i Europy, także pod względem gospodarczym i komunikacyjnym, wskazując przy tym na liczne kontakty z przedsiębiorcami i firmami z Polski.

W trzecim dniu uczestnicy objazdu odwiedzili Uniwersytet Jana Gutenberga (JGU) w Moguncji, który od wielu lat jest partnerską uczelnią SGH oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego. Podczas wizyty studenci odwiedzili kampus JGU oraz wysłuchali wykładu profesora Salvatore Barbaro pt. „Co powinniśmy zrobić? O trudnościach w podejmowaniu decyzji przez społeczeństwo”. Prof. Barbaro przedstawił różne sposoby podejmowania decyzji zbiorowych oraz pokazał, jak sposób wyboru może wpływać na ostateczny kształt decyzji czy wybory polityczne. Grupa spotkała się także z przedstawicielami Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Moguncji, którzy przygotowali wizytę w mieście pokazującą jego rozwój, upadek i odbudowę w różnych okresach historycznych. Studenci mieli również okazję poznać historię miasta, które było w średniowieczu i czasach nowożytnych siedzibą arcybiskupa Moguncji, mającego status elektora i arcykanclerza Niemiec, drugiej osoby w hierarchii po cesarzu. O tych czasach przypomina imponujących rozmiarów katedra dominująca nad pozostałą zabudową.

W czwartym dniu grupa udała się do Mannheim, gdzie zapoznała się z ofertą studiów na Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych tamtejszego uniwersytetu, którą przedstawił Sebastian Herdtweck, oraz w Business School, którą z kolei przedstawiła Yvonne Hall. Studenci wysłuchali również wykładu Alexandra Pfisterera pt. „Niemiecka kultura i gospodarka”, mówiącego o największej sile tego kraju, jaką jest Mittelstand, czyli klasa średnia. Składają się na nią firmy, często rodzinne, które produkują komponenty dla dużych koncernów, jak również towary wyspecjalizowane w wielu niszowych sektorach gospodarki. Pokazał przy tym podłoże kulturowe tej części niemieckiego społeczeństwa: przywiązanie do tradycji, oszczędność, niechęć do ryzyka i zadłużania się, a także ostrożne podejście do nowinek technologicznych. Po wykładzie grupa udała się do Heidelbergu, gdzie podziwiała piękną starówkę położoną nad Neckarem.

grupa młodziezy studenckiej i wykładowców w sali

Piąty dzień upłynął pod znakiem wizyt w różnych instytucjach w Stuttgarcie, stolicy Badenii-Wirtembergio. Pierwszą z nich była Agencja Wspierania Gospodarki Regionu Stuttgart (Wirtschaftsfoederung Region Stuttgart). Christoph Ronge omówił strukturę gospodarczą regionu, który jest jednym z najważniejszych centrów przemysłowych Niemiec. O jego sile stanowi m.in. przemysł motoryzacyjny, a koncentracja różnych zakładów jest tak duża, że jedną z większych trudności jest brak wolnych działek pod nowe inwestycje. Następnie grupa udała się do Izby Przemysłowo-Handlowej, która pełni funkcję samorządu gospodarczego w Niemczech. Thomas Bittner przedstawił strukturę Izby, jej najważniejsze zadania, a także pokazał, w jaki sposób reprezentuje ona interesy przedsiębiorców działających w regionie, wspiera ich i pomaga rozwijać działalność. Osobną część prezentacji poświęcił on także zagadnieniu kształcenia kadr i uczenia zawodu, gdzie izby pełnią kluczową rolę, a system ten uważany jest za najlepszy na świecie. Podkreślił przy tym charakterystyczne elementy niemieckich izb: obowiązkową przynależność przedsiębiorstw do nich oraz całkowitą niezależność, także finansową, ponieważ na budżet izby składają się składki członkowskie zrzeszonych w nich przedsiębiorstw i firm.

Grupa odwiedziła również Uniwersytet w Stuttgarcie, gdzie została powitana przez profesora Michaela-Joerga Oesterle, dziekana Wydziału 10 Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz profesora Andreasa Groesslera, dyrektora Instytutu Ekonomii Przedsiębiorstw. Opowiedzieli oni o możliwościach studiowania w Stuttgarcie, ofercie uniwersytetu oraz ciekawych miejscach w mieście. Grupa wysłuchała również wykładu profesora Rudolfa Largego pt. „Przywiązanie zawodowych kierowców do zawodu i pracodawcy. Taktyki przywiązywania na podstawie taksonomii kierowców”. Na bazie wyników autorskich badań naukowych przedstawione zostały różne typy kierowców zawodowych, diagnoza ich potrzeb i motywacji, dla których wykonują ten zawód, a także sposoby na utrzymanie pracowników przez firmy w branży, gdzie występuje permanentny niedobór kadr.

Szósty dzień uczestnicy objazdu rozpoczęli od wizyty w muzeum Mercedes-Benz, w którym przedstawiona została historia wynalezienia pojazdu silnikowego przez Karla Benza i Gottfrieda Daimlera. W muzeum zobaczyć można bogatą kolekcję samochodów tej marki od pierwszych przerobionych powozów konnych, przez luksusowe limuzyny, samochody użytkowe i autokary, auta sław, jak Papamobile, samochód Księżnej Diany czy niemieckiego kanclerza Konrada Adenauera, po auta wyścigowe w różnych klasach, m.in. bolidy, którymi ścigali się mistrzowie świata Formuły 1: Mika Hakkinen, Nico Rosberg czy Lewis Hamilton. Całość pokazana została na tle następujących wydarzeń historycznych, sytuacji politycznej, przełomowych odkryć i wynalazków. Kolejnym punktem zwiedzania był Pałac Ludwigsburg, znajdujący się na przedmieściach Stuttgartu największy pałac barokowy w Niemczech. Wybudowany przez księcia Wirtembergii Eberharda Ludwika pałac ocalał przed zniszczeniami w kolejnych wojnach i do dziś zawiera oryginalne wyposażenie i wystrój z XVIII w. Część grupy odwiedziła muzeum Porsche, gdzie podziwiać można modele tej marki oraz zapoznać się z historią firmy.

Niedziela upłynęła w idyllicznym, a jednocześnie dynamicznym mieście uniwersyteckim – Tybindze. Po zwiedzeniu pięknego starego miasta nad Neckarem część grupy udała się do zamku Hohenzollern, który jest miejscem pochodzenia dynastii, rządzącej przez kilkaset lat w Prusach, a potem w Cesarstwie Niemieckim, po pierwszym zjednoczeniu. W ostatnim dniu wyprawy grupa odwiedziła mający wielosetletnią tradycję Uniwersytet Eberharda Karola w Tybindze. Tam wysłuchała wykładu dr. Christiana Mangera pt. „Ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa w Niemczech”, w którym zaprezentowane zostały różne wskaźniki gospodarcze w RFN i ich zmiany w związku z pandemią COVID-19. Na zakończenie objazdu grupa wypłynęła w rejs gondolą po  Neckarze.

Podczas tygodnia spędzonego w Niemczech studenci SGH mieli okazję zwiedzić ważną część tego kraju pod względem gospodarczym, a także uniwersyteckim. Odwiedzone uczelnie należą do najbardziej prestiżowych w tym kraju i oferują atrakcyjne programy nauczania, także dla polskich studentów. Była to okazja również do poznania instytucji, wspierających firmy i gospodarkę, które przyczyniają się do wysokiego poziomu jej rozwoju i zaawansowania technologicznego. Wiele z nich oferuje atrakcyjne oferty praktyk zawodowych pozwalających rozwijać się młodym ludziom. Po spotkaniach i części edukacyjnej studenci mieli też czas na integrację i spędzenie czasu w miłej atmosferze nad brzegami Menu, Renu i Neckaru, sprzyjała temu piękna letnia pogoda, w szczególności, że region ten jest jednym z najcieplejszych w Niemczech.

Wyjazd odbył się w ramach prac Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego SGH, działającego przy Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH i został sfinansowany przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD). Forum serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach i projektach studentów zainteresowanych Niemcami i chcących uczyć się języka niemieckiego, który stał się obecnie bardzo cennym atutem na rynku pracy.