Kontakty polsko-niemieckie pod znakiem pandemii

Na zdjęciu uczestnicy konferencji

Chociaż pandemia skutecznie utrudnia życie akademickie, Katedra Badań Gospodarki Niemieckiej (Instytut Gospodarki Światowej – KGŚ) oraz Polsko-Niemieckie Forum Akademickie, specjalizujące się w rozwoju badań naukowych i dydaktyki w ścisłej współpracy z niemieckim światem nauki i biznesu, zamiast czekać na lepsze czasy, postawiły na wykorzystanie wszystkich dostępnych możliwości zorganizowania spotkań i konferencji.

Jesteśmy bowiem przekonani, że nawet w trudnych warunkach naszym zadaniem jest podtrzymywanie dialogu naukowego i osobistych kontaktów między Polakami i Niemcami. Warto podkreślić, że temu zadaniu sprzyja skład katedry i forum, w których są zatrudnieni nie tylko Polacy, ale także rodowici Niemcy.

W dniach 13 i 14 października 2021 r. przeprowadziliśmy konferencję naukową Quo vadis Europäische Union der 27? Die EU zwischen inneren Spannungen, COVID-Krise und äußeren Herausforderungen – deutsche und polnische Perspektiven (Quo vadis Unio Europejska 27 państw? Unia rozdzierana przez wewnętrzne napięcia, kryzys COVID-19 i zewnętrzne wyzwania – perspektywa niemiecka i polska). Konferencja odbyła się zdalnie. Wystąpiło w niej blisko 30 mówców z Polski i Niemiec, w tym były komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Günther Oettinger oraz prof. Michael Wohlgemuth z think tanku Stiftung für Staatsrecht und Ordnungspolitik w Księstwie Liechtensteinu. Oprócz SGH w wydarzenie były zaangażowane liczne instytucje naukowe i gospodarcze z Niemiec (Fundacja Konrada Adenauera, Institut der deutschen Wirtschaft (IW) z Kolonii, KI Bundesverband Berlin, Uniwersytet z Münster, Hochschule der Deutschen Bundesbank z Hachenburga, Uniwersytet z Lipska, Hertie School of Governance z Berlina, Wolny Uniwersytet z Berlina) i Polski (Ministerstwo Finansów, Uniwersytet Vistula w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, mBank). Tematyka wystąpień obejmowała szerokie spektrum zagadnień, w tym tych stanowiących punkty zapalne w relacjach polsko-niemieckich z zakresu gospodarki, prawa i bezpieczeństwa energetycznego. W najbliższym czasie ukaże się publikacja zawierająca referaty z tej konferencji.

Z kolei 23 listopada 2021 r. Polsko-Niemieckie Forum Akademickie zorganizowało spotkanie „na żywo” swoich studentów i absolwentów. Forum funkcjonuje w SGH od blisko trzech dekad i jest wspólnym polsko-niemieckim programem dydaktycznym, finansowanym przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej – Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) – we współpracy z Uniwersytetem im. Jana Gutenberga w Moguncji i Uniwersytetem Duisburg-Essen, a także partnerami z obszarów biznesu (takimi jak Deloitte czy VW Bank) oraz nauki i polityki (np. Ambasadą Niemiec w Polsce). Przy zachowaniu reżimu sanitarnego w listopadowym spotkaniu wzięło udział 80 forumowiczów, oprócz absolwentów, studentów i pracowników SGH, a także długoletni partnerzy i przyjaciele z firm i instytucji, takich jak VW Bank, Ambasada Niemiec w Polsce, Ambasada RP w Berlinie, polsko-niemiecki Klub Rotary Warszawa Goethe, a także dyrektor przedstawicielstwa DAAD w Warszawie.

na zdjęciu uczestnicy konferencji

Wydarzenie uświetnił wykład w języku niemieckim dr. Rainera Zitelmanna (historyka, socjologa i przedsiębiorcy z dwoma stopniami doktora) na temat Die Reichen – zwischen Bewunderung und Neid: Ergebnisse der ersten internationalen Vergleichsstudie („Bogaci – pomiędzy podziwem a zazdrością: wyniki pierwszego międzynarodowego studium porównawczego”). Prelegent, sam będący człowiekiem zamożnym, przedstawił wyniki swojego międzynarodowego badania, które dotyczyło postaw wobec bogatych i przedsiębiorczości oraz akceptacji systemu gospodarki rynkowej w różnych krajach. Próbował on przy tym „ocieplić wizerunek bogaczy”, którzy – w jego opinii – nie tylko są obiektem podziwu, ale przede wszystkim stanowią ofiarę krzywdzących uprzedzeń. Następnie odbyła się długa kontrowersyjna dyskusja, w której dr Zitelmann podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z własnej przedsiębiorczej działalności. Podkreślić trzeba, że ten niemiecki przedsiębiorca przyjechał do Warszawy na własny koszt, a osobom, które zadały mu trudne pytania, rozdał egzemplarze książki – własnego autorstwa – na temat motywowania osób wypalonych zawodowo. Następnie, podczas przyjęcia zorganizowanego w klubie Jajko przez Polsko-Niemieckie Forum Akademickie, studenci, absolwenci i goście mieli wiele okazji do osobistych rozmów, dalszych dyskusji i wymiany doświadczeń. Dopiero późnym wieczorem ostatni uczestnicy opuścili spotkanie absolwentów w dobrych nastrojach oraz z wieloma nowymi pomysłami i kontaktami.


dr hab. JÜRGEN WANDEL, prof. SGH, Katedra Badań Gospodarki Niemieckiej, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH
dr hab. PAWEŁ LESIAK, prof. SGH, Katedra Badań Gospodarki Niemieckiej, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH