Wizyta studentów w NSA

zdjęcie zbiorowe grupy studentów i ich opiekunów

14 maja 2024 r. studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odwiedzili Naczelny Sąd Administracyjny. Studenci uczestniczyli w dwóch rozprawach – w Wydziale I oraz III Izby Finansowej NSA. 

Podczas posiedzeń sędziowie dokładnie wyjaśnili studentom stany faktyczne rozpoznawanych spraw, a po wydaniu rozstrzygnięcia – wnikliwie je uzasadnili. 

W trakcie wizyty odwiedzono także Czytelnię Akt oraz Bibliotekę. Studentami podczas wizyty opiekowali się dr Adam Olczyk oraz dr Julia Tocicka z Katedry Prawa Podatkowego SGH.