Ruszył program Narodowa Reprezentacja Akademicka!

Anna Maliszewska przemawia w imieniu studentów-sportowców na konferencji dotyczącej NRA.

Po wielu latach starań i negocjacji przy znacznym wsparciu (jak również z inicjatywy) Akademickiego Związku Sportowego udało się opracować program Narodowej Reprezentacji Akademickiej, który wspiera dwutorową karierę studentów-sportowców, tj. umożliwia połączenie kariery sportowej z nauką.

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale stanowi efekt współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz z Akademickim Związkiem Sportowym. 

To program przełomowy – po raz pierwszy pieniądze trafią nie bezpośrednio do studenta-sportowca (jak to się dzieje w przypadku wszelkich programów stypendialnych), ale na konto… uczelni. Są to środki na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów-sportowców, którzy przez zobowiązania sportowe nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach w „normalnym” trybie. Otrzymane środki uczelnia może przeznaczyć na organizację indywidualnego toku studiów (do 100 godzin rocznie), przygotowanie i wprowadzenie możliwości kształcenia na odległość bądź na spotkania zawodników z tutorem lub opiekunem dydaktycznym (do 10 godzin rocznie).

W programie mogą wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, wśród których kształcą się osoby będące jednocześnie czynnymi sportowcami (przy czym muszą być reprezentantami sportów objętych programem letnich i zimowych igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich). Mowa tu o sportowcach o określonym dorobku sportowym. Aby uczelnia mogła się ubiegać o wsparcie, student-sportowiec musi należeć do minimum jednej z wymienionych grup: zawodników szkolenia olimpijskiego, medalistów igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i Europy, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata, sportowców z niepełnosprawnościami lub sportowców posiadających klasy sportowe: mistrzowską międzynarodową (MM) lub mistrzowską (M) – do ukończenia 30. roku życia.

Program został podpisany na początku października 2019 r. i właśnie zaczyna się jego implementacja. Pierwsze wnioski były składane na rok 2020, więc uczelnie dostaną dofinansowanie od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020. Szacuje się, że w pierwszym roku program obejmie ok. 500 sportowców-studentów. Nasza uczelnia została zakwalifikowana do programu dzięki dwóm studentkom: Annie Maliszewskiej (srebrnej medalistce ostatnich Akademickich Mistrzostw Świata w pięcioboju nowoczesnym) oraz Aleksandrze Pepłowskiej (posiadającej klasę mistrzowską w podnoszeniu ciężarów). Warto również wspomnieć, że Ania była reprezentantką studentów-sportowców na oficjalnej konferencji prasowej dotyczącej tego programu.