Społeczna Odpowiedzialność Uczelni

Na zdjęciu uczestnicy konferencji. FOT. PIOTR ŻUREK/MFiPR

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2 czerwca gościło przedstawicieli świata akademickiego z całej Polski na Konferencji „Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni”, zorganizowanej przez Grupę Roboczą ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni działającą przy ministerstwie. Pracami grupy roboczej kieruje rektor SGH prof. Piotr Wachowiak. W jej działalność jest też aktywnie zaangażowanych kilku pracowników naszej Alma Mater.

Podczas konferencji przypomniano historię powstania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni – kluczowego dokumentu regulującego działania szkół wyższych w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, przedstawiono dotychczasowe efekty działania Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni oraz zaprezentowano przykłady wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności szkół wyższych, zebrane w trzech katalogach dobrych praktyk publikowanych przez MFiPR od 2019 r.

W tym dniu swoją premierę miał również tegoroczny Katalog Dobrych Praktyk Uczelni, w którym znalazło się 140 praktyk zrealizowanych w ubiegłym roku przez 44 szkoły wyższe. Ten najnowszy katalog, zatytułowany „Katalog dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w wymiarze etycznym i niedyskryminacyjnym”, jest poświęcony problematyce wartości akademickich, w tym kształtowaniu postaw etycznych i zaangażowania społecznego oraz przeciwdziałaniu przejawom dyskryminacji w wymiarze wewnętrznym szkół wyższych. Uczelnie zgłosiły praktyki w następujących kategoriach:

  • Kategoria 1: Infrastruktura etyczna i działania sprzyjające realizacji wartości akademickich;
  • Kategoria 2: Zaangażowanie społeczności akademickiej;
  • Kategoria 3: Zarządzanie różnorodnością i przeciwdziałanie dyskryminacji;
  • Kategoria 4: Etyka w badaniach naukowych;
  • Kategoria 5: Inne działania systemowe i edukacyjne dla wsparcia społecznej odpowiedzialności uczelni.

Każda ze szkół wyższych mogła zgłosić do katalogu maksymalnie pięć dobrych praktyk. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie skorzystała z tej możliwości i w katalogu zaprezentowała następujące dobre praktyki:

  1. powołanie rzeczniczki etyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;  
  2. kompleksowe działania na rzecz środowiska realizowane przez uczelnię;
  3. podpisanie i wdrożenie przez SGH Karty Różnorodności;
  4. powołanie w Biurze Rektora koordynatora ds. społecznej odpowiedzialności;
  5. przyjęcie przez SGH strategii społecznej odpowiedzialności uczelni.

Ważnym elementem konferencji był panel dyskusyjny „Doświadczenia wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni z perspektywy sygnatariuszy Deklaracji z 2017 r.”, którego moderatorem był rektor SGH prof. Piotr Wachowiak. W panelu wzięli udział rektorzy i prorektorzy szkół wyższych, które jako pierwsze przystąpiły do Deklaracji: Akademii Leona Koźmińskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Gdańskiej. Podczas bardzo interesującej dyskusji wszyscy uczestnicy podkreślili wagę Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w codziennym funkcjonowaniu i wskazali, że dokument ten usystematyzował pracę poszczególnych szkół wyższych w obszarze społecznej odpowiedzialności.

Kulminacyjnym momentem konferencji było złożenie podpisów pod Deklaracją Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przez 77 rektorów i przedstawicieli szkół wyższych z całej Polski, co sprawiło, że obecnie sygnatariuszami tego dokumentu jest już 160 ośrodków akademickich.


PIOTR GLEN, koordynator ds. społecznej odpowiedzialności SGH, Biuro Rektora SGH