W SGH spotkanie Ukraińskiej Diaspory Naukowej w Polsce z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy

grupa osób czesciowo w ludowych strojach ukraińskich

24 sierpnia 2023 r. Ukraina obchodziła 32. rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się spotkanie Ukraińskiej Diaspory Naukowej w Polsce, w którym hybrydowo wzięło udział około 40 naukowców z Ukrainy, przebywających w Polsce z powodu wojny, w tym także naukowcy z SGH dr Julija Zołotnycka (Yuliia Zolotnytska), dr Olena Gorłowa (Olena Gorlova), mgr Eduard Bukrjejew (Eduard Bukryeyev), przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Biura Wsparcia Naukowców Ukrainy.

Ukraińska Diaspora Naukowa w Polsce to oddolna inicjatywa naukowców ukraińskich mająca na celu integrację ukraińskiej społeczności akademickiej w Polsce, ale także rozwój współpracy z polskimi uczelniami i instytucjami naukowymi. Podobne działania są podejmowane także w innych krajach. W kwietniu br. SGH gościła pierwsze duże spotkanie w Warszawie z udziałem prorektorki SGH ds. nauki dr hab. Agnieszki Chłoń-Domińczak, prof. SGH.

Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, wystosował do rektorów uczelni partnerskich w Ukrainie list, w którym podkreślił, „że relacje akademickie między SGH a uczelniami i instytucjami partnerskimi w Ukrainie posłużą umocnieniu przyjaźni polsko-ukraińskiej, będą wspierać rozwój naszej współpracy gospodarczej, kształtując nowe pokolenia profesjonalistów, młodych obywateli w poczuciu wzajemnego szacunku, wyjątkowej bliskości kulturowej i cywilizacyjnej w poczuciu wspólnej przyszłości w rodzinie europejskiej”.

List odczytała pełnomocniczka rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi Iryna Dehtiarowa (Iryna Degtyarova).

Prezes Ukraińskiej Diaspory Naukowej w Polsce prof. Wiktoria Huroczkina (Viktoria Hurochkina), witając uczestników spotkania, zwróciła uwagę na znaczenie jednoczenia się naukowców ukraińskich w Polsce, ich integracji i kooperacji ze wspólnotą polską i europejską, oraz ich rolę dla rozwoju i odbudowy Ukrainy. Prezes Huroczkina podziękowała SGH za wsparcie działań społeczności naukowej w Polsce.
 
Podczas spotkania przyjęto uchwałę zawierającą kluczowe postulaty dotyczące  ukraińskich naukowców i wykładowców w Polsce, m.in. na temat potrzeby przyspieszenia i ułatwienia procedur nostryfikacji dyplomów na polskich uczelniach, roli i udziału w programach odbudowy Ukrainy, programów wsparcia oraz sposobów powrotu do kraju po wojnie. Jednym z postulatów jest utworzenie polsko-ukraińskiej grupy ds. wspólnego strategicznego rozwoju partnerstwa naukowego między krajami i zaangażowanie w tę inicjatywę przedstawicieli ukraińskiej diaspory naukowej w Polsce.

Po wydarzeniu w SGH naukowcy ukraińscy spotkali się z radcą ambasady Ukrainy w Polsce Witalijem Biłym w siedzibie ukraińskiej placówki w Warszawie, gdzie omówili potencjał naukowców i dyplomacji akademickiej we wszechstronnej współpracy polsko-ukraińskiej oraz kwestię odbudowy Ukrainy po wojnie i przyszłej integracji z Unią Europejską.

trzy kobiety i mężczyzna stoją na tle ścianki, obok flaga Ukriany

Dr Olena Gorłowa z Odeskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego, realizująca projekt GreenCoin w ramach NCBiR w SGH:

„Dzień Niepodległości Ukrainy – smutek, szczęście, duma, jedność. To były emocje, które wypełniły ten dzień. Cieszę się, że miałam okazję spędzić go z moimi kolegami naukowcami z różnych ukraińskich miast, a teraz – z różnych miast w Polsce. Udało nam się omówić wiele problemów Ukraińców w Polsce,  przedstawić uchwałę Ukraińskiej Diaspory Naukowej w Polsce na spotkaniu w ambasadzie (…) Ukraińska nauka i dyplomacja w Polsce zrobiły ważny krok w kierunku połączenia potencjałów. Cieszę się też, że w tym ważnym dla nas dniu była ze mną moja córka. Jestem pewna, że zobaczyła wspaniały przykład jedności: jak ukraińscy naukowcy mogli zjednoczyć się w krótkim czasie, zrobić wiele pożytecznych rzeczy, aby wspierać i promować Ukrainę za granicą, opracować sposoby wymiany informacji w diasporze naukowej i zaistnieć na poziomie międzynarodowej dyplomacji”.

Dr Julija Zołotnycka, adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji SGH:

„Ukraina po raz drugi obchodziła Dzień Niepodległości w warunkach wojny i obrony swojego terytorium przed inwazją rosyjską. Każdy z nas jest dziś Ukrainą. Każdy z nas odczuwa ten sam ból i wszyscy razem szczerze wierzymy, że już wkrótce nadejdzie jasny poranek, a wraz z nim - nasze zwycięstwo. Część z nas jest daleko od swego kraju, ja odnalazłam się w Polsce, dzięki temu, że polski naród otworzył dla nas swoje domy i swoje serca. Polska również dała mi i innym naukowcom możliwość kontynuacji badań, dzięki którym możemy wspierać Ukrainę, naszą ojczyznę, wykorzystując swój potencjał i wiedzę. Rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską a Ukrainą jest również dla nas okazją do lepszego poznania uwarunkowań Unii Europejskiej, do której nasz kraj aspiruje. Realizując swoje projekty, realizujemy oczywiście nasze osobiste cele zawodowe, ale też nie zapominamy, że w ten sposób budujemy mosty na przyszłość. Moja specjalizacja dotyczy bezpieczeństwa żywnościowego i w codziennej pracy staram się przybliżyć aspekt niezależności Ukrainy w powiązaniu z potencjalnymi globalnymi kryzysami i wyzwaniami żywnościowymi.

Tegoroczny Dzień Niepodległości Ukrainy świętowałam z radością, bo Ukraina jest przecież niepodległa dzięki swoim obrońcom i przyjaciołom z całego wolnego świata. Ale czułam też wzruszenie i rozdzierający smutek, wspominając poległych bohaterów, w tym Polaków, dla których słowa ich przodków <<za naszą i waszą wolność>> oznaczały najwyższą ofiarę życia. Ten Dzień Niepodległości Ukrainy na długo zapadnie w mojej pamięci".