Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wysoki poziom merytoryczny zajęć, współpraca z zagranicznymi UTW, działalność wydawnicza, a także wiele innych ciekawych inicjatyw wykraczających poza lokalną społeczność. W tym roku przypada jubileusz 15.lecia działalności UTW SGH, który inspiruje seniorów do aktywności społecznej, politycznej i obywatelskiej.

Ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku obchodzi w bieżącym roku Jubileusz 45. lecia funkcjonowania. Rocznica ta została uhonorowana Uchwałą Senatu RP z dnia 29 września 2020 r., w której Senat oddał cześć założycielce pierwszego w Polsce UTW, prof. Halinie Szwarc oraz podkreślił 

ogromne znaczenie uniwersytetów dla ustawicznej edukacji bez względu na wiek, utrzymania seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu informatycznemu oraz inspirowania ich aktywności społecznej, artystycznej i obywatelskiej.

Ruch UTW realizuje się w ok. 700 podmiotach, skupiających ponad 200 tys. członków. Stał się cenionym sposobem na życie osób starszych, bowiem reprezentuje wyjątkową interdyscyplinarność swojej działalności.

Tu każdy, bez względu na zainteresowania i wykształcenie może znaleźć dla siebie coś ciekawego, realizować marzenia z młodości, angażować się w pracę społeczną, uzupełniać lub aktualizować wiedzę, prowadzić aktywny tryb życia, podróżować, a przede wszystkich być wśród ludzi podobnych do siebie, kreatywnych, utalentowanych artystycznie, pragnących wreszcie zrobić coś wyłącznie dla siebie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH

Niemały wkład w rozwój ruchu UTW w Polsce wniósł Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH, który już wkrótce po założeniu w 2006 r. osiągnął przodującą pozycję w Polsce, za sprawą wysokiego poziomu merytorycznego oraz wielu ponadlokalnych inicjatyw.

Oferta programowa UTW SGH jest bardzo bogata i obejmującej wykłady, seminaria, lektoraty, zajęcia informatyczne, sportowe, aktywizujące i rehabilitacyjne, turystykę krajową i zagraniczną, kluby dyskusyjne, koło teatralne i szereg innych inicjatyw realizowanych także z udziałem  polskich i zagranicznych UTW.

Wśród wielu podejmowanych inicjatyw warto wymienić:

  • powołanie i przewodzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. UTW, tworząc partnerskie relacje z warszawskim samorządem, stając się  ważnym partnerem w realizacji zadań polityki społecznej Państwa oraz zadań własnych Miasta,  
  • założenie Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, skupiającego dziś 184 Uniwersytety,
  • współorganizację trzech wielkich Kongresów UTW, które pozostawiły w polityce senioralnej historyczne, wręcz innowacyjne rozwiązania i wartości dodane,
  • inicjatywę powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, pierwszego w historii ogólnopolskiego przedstawicielstwa 9. milionowej rzeszy osób starszych,
  • bogatej działalności wydawniczej, w tym cieszącego się uznaniem w środowisku UTW biuletynu Panorama UTW SGH
  • organizacja wielu konferencji naukowych, imprez masowych, inicjatyw społecznych i projektów grantowych o zasięgu warszawskim i ogólnopolskim.

Działania te złożyły się na syntetyczną ocenę i sukces UTW SGH, który jako jedyna organizacja pozarządowa w Polsce uzyskał międzynarodowy certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.

Działalność UTW SGH opiera się na czterech filarach:

  • doskonałej współpracy z SGH, która udostępnia na potrzeby Uniwersytetu swoją infrastrukturę lokalową i bazę naukową;
  • działalności wolontariatu studenckiego i doktoranckiego SGH,
  • cyklicznym, od 2007 r. wsparciem finansowym ze strony Miasta,
  • ogromnym nakładzie pracy społecznej członków UTW, wśród których wielu jest absolwentami SGPiPS/SGH lub rodzicami obecnych studentów i pracowników Uczelni.

Działalność realizowana w UTW nie ogranicza się jedynie do edukacji. Aktywizuje i inspiruje seniorów do aktywności społecznej, politycznej i  obywatelskiej jak np. wolontariat, udział w radach seniorów, w konferencjach i debatach krajowych i międzynarodowych, wyzwala ruchy artystyczne, inspiruje  integrację europejską i współpracę międzypokoleniową.

 

7 października 2020 r., po blisko półrocznym okresie pracy zdalnej, UTW SGH zainaugurował w auli głównej z udziałem J.M. Rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka XV jubileuszowy rok swojej działalności.

Radość słuchaczy trwała niestety krótko, ponieważ zaraz po tym, ponownie zmuszony został do przejścia na pracę zdalną, z uwagi na ograniczenia wynikające z zakwalifikowania Warszawy do t.zw. czerwonej strefy. Szkoda, że jubileusz przypadł w tak trudnym okresie, jak pandemia Covid-19, gdyż już rozpoczęliśmy przygotowania do tego wyjątkowego święta mając nadzieję na wielkie, uroczyste spotkanie z seniorami i licznymi gośćmi z całej Polski.

Tymczasem działamy za pośrednictwem internetu, chociaż nie wszystkie formy dotychczasowej aktywności Uniwersytetu można realizować w formach zdalnych, a to czego najbardziej pragną słuchacze UTW SGH to bezpośrednich kontaktów, dyskusji, spotkań, krótko mówiąc – powrotu do normalności czyli klasycznych form funkcjonowania i realizacji programu.

Pozostaje mieć nadzieję, że pandemia się skończy, a jubileusz 15.lecia UTW SGH uda się zrealizować w 2021 r. wg. pierwotnych założeń naukowych i organizacyjnych.

Z podziękowanie dla Uczelni i pozdrowieniami dla wszystkich seniorów.