Raport „Biznes i prawa człowieka”

grafika promująca raport „Biznes i prawa człowieka”

W tym roku mija 10 lat od momentu przyjęcia wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Dlatego też 10 grudnia 2021 – w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka – odbyła się premiera kolejnej edycji raportu UN Global Compact Network Poland „Biznes i prawa człowieka – 10 lat wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka”.

Raport, przygotowany pod red. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr. hab. Marcina Kilanowskiego, zawiera wypowiedzi wybitnych autorytetów z dziedziny praw człowieka, ekspertów, przedstawicieli instytucji i biznesu. Patronat nad raportem objął Rzecznik Praw Obywatelskich RP. Jedną z osób, która zabrała głos w Raporcie, jest rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, który skupił się na wyzwaniach stojących przed polskim biznesem w kontekście zrównoważonego rozwoju i kryzysu klimatycznego (str. 90-91 w Raporcie).

Wytyczne ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (ang. UN Guiding Principles on Business and Human Rights), tzw. Cele Ruggie’ego zostały przyjęte przez Radę Praw Człowieka ONZ w 2011 r. i stanowią filar dla standardów praw człowieka w biznesie, na którego straży stoi United Nations Global Compact, obok innych agend i programów ONZ. To z Celów Ruggie’ego wynikają działania na rzecz tworzenia mechanizmów gwarantujących przestrzeganie praw człowieka i standardów pracy w sektorze prywatnym, regulacji biznesowej na rzecz sprawiedliwości, wolności i gwarancji dla praw człowieka w miejscu pracy.

Rolą United Nations Global Compact jest nieustające zachęcanie biznesu, by standardy Ruggie’ego wdrażał i twórczo rozwijał dla dobra wspólnego. Dlatego też głos ekspertów z zakresu praw człowieka uzupełniony został o perspektywę biznesu działającego w ramach Programu Standard Etyki w Polsce prowadzonego w UN Global Compact Network Poland.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.