Informacja sygnalna IRG: koniunktura w handlu – III kwartał 2022

Przemysłowy port i stoczni kontenerowy [<a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/import'>Import zdjęcie utworzone przez onlyyouqj - pl.freepik.com</a> autorstwo onlyyouqj]

Pogorszenie koniunktury w handlu. Ogólny wskaźnik koniunktury po raz kolejny niższy od dziesięcioletniej średniej.

Wskaźnik koniunktury w handlu

Na wykresie wskaźnik koniunktury w handlu

Koniunktura w handlu w III kwartale 2022 r. pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zmniejszyła się w ciągu kwartału o 6,3 pkt i wynosi -11,2 pkt. Jest znacząco niższa od średniej dla trzeciego kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -2,2 pkt) oraz od poziomu odnotowanego przed rokiem (0,3 pkt w III kw. 2021 r.).

Przedsiębiorcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło 37,6 pkt. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 45,5% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 46,6% ankietowanych za średnią, natomiast 7,9% za słabą. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są jednak pesymistyczne.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: koszty zatrudnienia pracowników, niedostateczny popyt oraz konkurencja. W ciągu kwartału istotnie wzrosła dotkliwość dwóch czynników, takich jak: wysokość oprocentowania kredytów oraz niedostateczna podaż.


Szczegółowe wyniki badania w: „Koniunktura w handlu. III kwartał 2022”. Badanie okresowe nr 115, IRG