Wybory rektorskie okiem studenckiego elektora

Rektor SGh w gronie studentów

Wybory rektorskie to jedno z ważniejszych wydarzeń dla każdej uczelni zarówno dla kandydatów, pracowników naukowych, administracyjnych, jak i dla studentów.

Uważam, że udział społeczności studenckiej jest kluczowy w procesie wyborczym, ponieważ utwierdza on w przekonaniu, iż studenci są nieodłącznym elementem życia środowiska akademickiego. 

7 marca 2024 r. czterdziestu dwóch elektorów studenckich wzięło czynny udział w wyborach rektorskich, podczas których rozważana była kandydatura dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH. Jak dobrze wiemy, rektor SGH otrzymał ogromne poparcie, co tylko podkreśla pomyślność aktualnej kadencji Jego Magnificencji oraz zaufanie, jakim społeczność akademicka darzy Piotra Wachowiaka. 

Kandydat podczas swojej kampanii wyborczej dbał o to, aby studenci byli świadomi celów oraz planów w nadchodzącej kadencji 2024–2028, dlatego też organizował otwarte spotkania informacyjne dla całego grona studenckiego, ale również dla elektorów studenckich. Podczas wspomnianych spotkań była możliwość zadawania pytań kandydatowi oraz zaproponowanym przez niego pretendentom na stanowiska władz dziekańskich i prorektora ds. dydaktyki i studentów. Uczestnicy nie uciekali od poruszania często niełatwych kwestii zarówno dydaktycznych, administracyjnych, jak i dotyczących funkcjonowania uczelni.

W dniu wyborów w Auli Głównej SGH można było dostrzec wpięte w ubrania studentek i studentów zielone wstążki – symbolizowały one jednomyślność naszej braci w kwestii poparcia profesora Wachowiaka. Nie jest to jedyna rzecz, która była widoczna 7 marca. Dwoje przedstawicieli studenckich zasiadło w gronie komisji skrutacyjnej, co, biorąc pod uwagę wagę wydarzenia, jest sporym wyrazem zaufania wobec społeczności studentów. Co ciekawe, funkcję sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej pełniła studentka Małgorzata Franczuk, która na co dzień pełni funkcję Rzeczniczki Praw Studenta SGH. Z perspektywy studenckiej postrzegam to za duże wyróżnienie dla naszej wspólnoty. 

Czy wyniki wyborów były dla nas szokujące? Osobiście uważam, że nie. Rektor Piotr Wachowiak przez ostatnie cztery lata udowodnił, że dba o relacje ze studentami, troszczy się o dydaktykę, umiędzynarodowienie uczelni czy przyśpieszenie procesów administracyjnych wewnątrz SGH. Nasze jednomyślne poparcie jest wyrazem wotum zaufania wobec rektora i jego postulatów. Tym samym, głęboko wierzymy, że dotychczasowa, owocna współpraca pomiędzy Jego Magnificencją a studentami będzie kontynuowana w nadchodzącej kadencji.

Jeżeli chodzi o sam proces wyborczy, personalnie odbieram go jako niezwykłe doświadczenie. Widok wypełnionej Auli Głównej przez pracowników i studentów robił wrażenie. Emocje podczas oddawania głosów oraz ogłaszania wyników są nie do opisania. Jako społeczność studencka bardzo cieszymy się z tak ogromnego poparcia dla rektora Piotra Wachowiaka. Cele oraz plany przedstawione w kampanii wyborczej są racjonalne i przydatne dla całej rodziny SGH. Głęboko wierzymy, że nadchodząca kadencja przyniesie wiele przychylnych okoliczności, by spełnić przedstawione obietnice. Ufam, że dzięki temu nasza Alma Mater utrzyma swą znakomitą pozycję i renomę wśród uczelni ekonomicznych oraz szerzej – wśród wszystkich uczelni w Polsce. W imieniu całej społeczności studenckiej właśnie tego życzymy rektorowi Piotrowi Wachowiakowi.  


Karol Wiącek

KAROL WIĄCEK, członek Prezydium Samorządu Studentów SGH ds. komunikacji i promocji, elektor studencki, wolontariusz Zespołu prasowego, Biuro Rektora SGH