Wręczenie nominacji profesorskiej dla prof. dr hab. Elżbiety Biernat

Elżbieta Biernat

8 listopada 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akt nominacyjny Elżbiecie Biernat, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej. 

Prof. dr hab. Elżbieta Biernat jest profesorem w Zakładzie Badań na Gospodarką w Instytucie Międzynarodowej Polityki Gospodarczej Kolegium Gospodarki Światowej SGH. 

Zajmuje się problematyką promocji zdrowia publicznego, pomiaru pozytywnych wskaźników zdrowia i ekonomicznych skutków ich braku. Autorka ponad 150 publikacji dotyczących relacji między aktywnością fizyczną (sportową, turystyczną i rekreacyjną) a poziomem zdrowotności Polaków oraz osobniczych i pozaosobniczych uwarunkowań uczestnictwa w turystyce (w tym, zdrowotnej) i w innych formach aktywności fizycznej, a także autorka raportów dla organów władzy publicznej (MSiT, GUS, Urzędu m.st. Warszawy Biura Sportu i Rekreacji) i Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Współautorka polskiej wersji International Physical Activity Questionnaire.    

Strona PREZYDENT.PL