Święto SGH 2022

Święto SGH

8 czerwca 2022 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się uroczyste 116. posiedzenie Senatu SGH, nazywane również Świętem SGH. Święto SGH to jedno z najważniejszych wydarzeń dla naszej wspólnoty akademickiej. Trwające cały dzień obchody zainaugurował rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak.

Oficjalną, I część uroczystości, na którą zaproszono senatorów SGH, członków Rady Uczelni, rektorów, byłych rektorów i innych znamienitych gości, rozpoczęto hymnem państwowym. Wszystkich przybyłych powitał rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak.

Jestem bardzo szczęśliwy, że w tym roku możemy się spotkać razem bez żadnych ograniczeń. Pragnę jeszcze raz powitać wszystkich uczestników naszego dzisiejszego święta: studentów, doktorantów, pracowników naszej uczelni, pracowników emerytowanych, którzy zawsze są z nami i służą dobrą radą, a także naszych znakomitych gości, którzy zaszczycili naszą uroczystość – powiedział w wystąpieniu rektor Wachowiak. 

przemówienie rektora SGH Aula Główna

Fot. Marcin Flis

Rektor odniósł się także do obchodów stulecia wyboru Stanisława Wojciechowskiego, wykładowcy SGH, na prezydenta RP. W tym roku mija sto lat od 20 grudnia 1922 r., gdy Stanisław Wojciechowski, założyciel Katedry Spółdzielczości w SGH, został wybrany na najwyższy urząd w państwie. Wraz z dzisiejszą uroczystością zaczynamy obchody stulecia objęcia urzędu prezydenta RP przez wykładowcę naszej uczelni.

Profesor Wojciechowski pełnił najwyższy urząd w trudnych czasach: od zabójstwa pierwszego prezydenta Gabriela Narutowicza aż do zamachu majowego 1926 r., gdy w proteście przeciwko antydemokratycznym działaniom wojskowych, złożył rezygnację. Dramatyczne wydarzenia, które stworzyły ramy dla jego prezydentury, wydają się odległe, ale w kontekście zmian, jakie przechodzi dzisiejszy świat, nabierają aktualności – podkreślił rektor.

W dalszej części przemówienia rektor wyraźnie zaakcentował wsparcie społeczności SGH w dążeniu do niepodległości naszych ukraińskich sąsiadów. 

Dziękuję całej społeczności ukraińskiej, że dzielnie walczy za wolność nie tylko Ukrainy, ale i naszą, Europy i świata. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Chwała Ukrainie. 

Nie zapominamy o ich bólu, tęsknocie za ojczyzną i poczuciu bezsilności wobec tego, co się dzieje. Sami doświadczamy podobnych uczuć. Zarazem wszelkimi siłami staramy się, by nasz świat „nie wyszedł z ram”, a chaos i mrok, żeby wzięły górę – dodał.

Honorowym gościem 116. uroczystego posiedzenia Senatu SGH była wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, prawnuczka Stanisława Wojciechowskiego, która w swoim wystąpieniu przywołała rodzinne wspomnienia o prezydencie. 

Nie znałam go osobiście, ale jego duch jest wciąż żywy. Był człowiekiem bardzo pracowitym i skromnym, chętnym do pomocy. Wielkim dramatem dla niego był zamach majowy – uważał, że przysięga na konstytucję jest zobowiązująca. Jego wielka przyjaźń z Józefem Piłsudskim legła w 1926 r. w gruzy. Po raz ostatni spotkali się na moście, co uwiecznił fotograf. Drugim dramatycznym wydarzeniem było aresztowanie syna występującego o prawa prawników żydowskich do wykonywania zawodu. Mógł uratować syna, kwestionując legalność rządu londyńskiego, czego jednak nie uczynił, a Edmund Wojciechowski zginął w Auschwitz. Trzecim kluczowym epizodem było przejście części działaczy PPS na ciemną stronę mocy w 1948 r. Zjednoczenia z PPR nigdy nie zaakceptował. Uważał honor za rzecz najświętszą i podkreślał, że w każdym człowieku można dostrzec wielką wartość – mówiła Kidawa-Błońska. „Dziadek opowiadał mi, że gdy Edward Ochab wszedł do jego pokoju, by go przekonywać do poparcia, mój 78-letni wówczas pradziad wymknął się drugimi drzwiami. Do rozmowy nie doszło” – dodała wicemarszałek.

Małgorzata Kidawa-Błońska w Auli Głównej SGH

Fot. Marcin Flis

Następnie głos zabrali przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Prezydent RP Andrzej Duda skierował pod adresem wspólnoty SGH gratulacje z okazji święta, życząc "kontynuacji w stawiania czoła wyzwaniom współczesności".

List od marszałka Senatu odczytała zastępca szefa Kancelarii Senatu dr Karolina Zioło-Pużuk, a list od prezydenta Warszawy – jego zastępczyni, wiceprezydent Renata Kaznowska. 

W odczytanym liście marszałek Senatu wyraził nadzieję, że "dokonania społeczności SGH staną się źródłem siły i zjednoczenia uczelni, której wkład w pomyślny rozwój Rzeczypospolitej jest niezwykle cenny".

czytanie listu od Marszała Senatu Aula Główna

Fot. Maciej Górski

W liście, jaki na ręce rektora skierował prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski pogratulował wspólnocie akademickiej sukcesów i złożył życzenia z okazji Święta SGH. Zwrócił uwagę na działania związane ze społeczną odpowiedzialnością uczelni, odnoszącą się do społeczeństwa stolicy, zwłaszcza na szkolenia dla młodzieży w sferze przedsiębiorczości. 

SGH jest wraz z władzami miasta zaangażowana w realizację dwóch ważnych projektów unijnych, które dotyczą startupów, innowacyjności i są adresowane do młodych ludzi.

Cieszymy się z partnerskich relacji z prestiżową uczelnią w tych projektach – podkreślił w liście Trzaskowski.

Aula Główna

Fot. Marcin Flis

Po wystąpieniach oficjeli władze uczelni nadały odznaki „Zasłużony dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”, którymi uhonorowani zostali:

mgr Maria Czerska

Bożena Gruca 

prof. dr hab. Irena Kotowska

prof. dr hab. Ewa Lisowska

mgr Anna Stawiecka   

mgr Elżbieta Włodyka     

prof. dr hab. Marek Garbicz

mgr Andrzej Krzyżewski    

prof. dr hab. Adam Kurzynowski

dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH

prof. dr hab. Witold Rakowski

prof. dr hab. Jacek Szlachta

zasłużeni dla SGH. Tytuł z rąk rekotra w Auli Głównej odbiera starsza kobieta
Fot. Maciej Górski

Po tej części obchodów wybrzmiał polski średniowieczny hymn ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa, Gaude Mater Polonia. Następnie prorektor ds. rozwoju, prof. Roman Sobiecki mianował honorowych Ambasadorów SGH, którymi zostali: 

Iwona Duda, prezes PKO Banku Polskiego,

Lidia Filus, profesor matematyki i kierownik Katedry Matematyki na Northeastern Illinois University, Chicago,

Marcin Kacperczyk, profesor finansów w Imperial College Business School,

Andrzej Skrzypacz, profesor ekonomii Theodore J. Kreps w Stanford Graduate School of Business,

Paweł Tynel, Partner, COO EY Polska,

Jan Werner, profesor ekonomii na University of Minnesota.

Ambasadorze SGH w Auli Głównej

Fot. Maciej Górski

Kolejnym punktem uroczystości było oficjalne podsumowanie wyników studenckiego plebiscytu Inspiracja Roku 2022.

Dr Marcin Wajda w kategorii studiów licencjackich i dr Kamil Gemra w kategorii studiów magisterskich odebrali statuetki dla najbardziej inspirujących wykładowców SGH w tym roku. Inspiracja Roku to plebiscyt organizowany od 2006 roku przez Stowarzyszenie Akademickie MagPress. Jego celem jest nagrodzenie tych nauczycieli akademickich, którzy najskuteczniej – zdaniem studentów – zachęcili ich do dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy.

Laureaci Inspiracji roku na scenie Aula Główna

Fot. Maciej Górski

Następnie głos zabrała przedstawicielka Klubu Partnerów SGH Anna Wróbel, absolwentka SGH i dyrektor HR firmy Allegro. 

W swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na budowanie społeczności opartej na wspólnych wartościach.

Budowanie społeczności zawsze opiera się na wartościach, które są fundamentem wszelkich działań. To one wyznaczają sposób działania i pomagają w kontynuacji działań w chwilach trudnych.

W przemówieniu wyznała, że rozmowy z rektorem na temat wartości, które SGH uznała za własne, były bardzo inspirujące. Pokrywają się także z systemem wartości pracowników i zarządzających firmą Allegro, którą reprezentuje, oraz innych członków Klubu Partnerów SGH.

Anna Wróbel z Allegro w Auli Głównej

Fot. Maciej Górski

Na koniec I części obchodów Święta SGH wystąpił ambasador Niemiec w Polsce dr Arndt Freytag von Loringhoven, który po zamknięciu pierwszej części wydarzenia uroczyście otworzył w Auli Spadochronowej wystawę pt. „Energy in transition – powering tomorrow”.

Gdy planowaliśmy wystawę, nie mogliśmy przewidzieć, że dojdzie do brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. Wymusza ona, wraz ze zmianami klimatu, konieczność transformacji energetycznej, dywersyfikacji dostaw i pogłębienia różnorodności miksu energetycznego. Polska prowadziła bardziej przemyślaną politykę, gdy chodzi o zagrożenia, które wywołała wojna. Wraz z Niemcami może jednak współpracować w sferze energetycznej m.in. w ramach Europejskiego Zielonego Ładu z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, politycznych i społecznych  – podkreślał ambasador.

AMbasador Niemiec w AUli Głównej

Fot. Marcin Flis

Po wystąpieniu ambasadora zgromadzeni w Auli Głównej goście mogli wysłuchać koncertu zespołu „Mimo To” z Technikum Ekonomicznego nr 8 w Warszawie, po czym udali się na poczęstunek w Auli Spadochronowej.

Po południu, podczas II części obchodów władze SGH wręczyły dyplomy doktorom i doktorom habilitowanym, którzy złożyli ślubowanie. Ślubowanie doktorów poprowadziła prorektor ds. nauki Agnieszka Chłoń-Domińczak. 

doktorzy z dyplomami

Fot. Marcin Flis

W II części Święta SGH wręczono również Nagrody Rektora SGH za najlepszą pracę doktorską oraz tytuły absolwenckie „Lider SGH”.

Nagrody Rektora SGH za najlepszą pracę doktorską odebrali:

dr Magda Górska-Grginović za pracę "International orientation of decision-maker and its influence on internationalization of small and medium-sized enterprises in Poland”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marzanny Katarzyny Witek-Hajduk oraz dr Karol Rogowicz za pracę „Ryzyko systemowe w środowisku ujemnych nominalnych stóp procentowych”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej i dr. hab. Pawła Smagi, prof. SGH, jako promotora pomocniczego. 

Wyróżnienie w Konkursie otrzymał dr Wojciech Łątkowski za pracę “Projections of demand for care among the elderly in Poland including health status and living arrangements”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny E. Kotowskiej oraz dr Anity Abramowskiej-Kmon jako promotora pomocniczego. 

nagroda

Fot. Maciej Górski

Laureatami tytułu absolwenckiego „Lider SGH” zostali:

W kategorii absolwenci polscy, obszar NAUKA: dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH
W kategorii absolwenci polscy, obszar BIZNES: dr Agnieszka Gajewska
W kategorii absolwenci polscy, obszar SPOŁECZEŃSTWO: Karolina Bolesta 
W kategorii absolwenci międzynarodowi, obszar NAUKA: prof. Marcin Kacperczyk
W kategorii absolwenci międzynarodowi, obszar BIZNES: dr Małgorzata Karaś oraz Dorota Zimnoch
W kategorii absolwenci międzynarodowi, obszar SPOŁECZEŃSTWO: Marta Miłkowska 

Dodatkowo Kapituła wyróżniła dr Aleksandrę Chmielewską oraz Michała Machowskiego.

Lider SGH

Fot. Maciej Górski

Po południu przygotowano część obchodów dla licznie przybyłych pracowników SGH, a wieczorem – dla absolwentów i studentów SGH.

Obchody na Auli Spadochronowej uświetnił występ zespołu Paula&Karol, a wieczorem w Bibliotece SGH Zespołu Pieśni i Tańca SGH oraz przedstawienie Teatru SGH.

Paula i KarolFot. Marcin Flis