Święto SGH

Rzucanie biterami

Ustanowione dla upamiętnienia pierwszego w historii posiedzenia Senatu SGH 2 kwietnia 1925 r., służy integracji całego środowiska akademickiego

orszak

Podczas uroczystości nadano odznaki „Zasłużony dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”, mianowano ambasadorów SGH, ogłoszono laureatów „Lider SGH” oraz wręczono nagrody w konkursie rzeczniczki etyki i Komisji Etyki SGH za najlepszą pracę licencjacką i magisterską. Wręczono także dyplomy doktorom i doktorom habilitowanym.

ODZNAKA „ZASŁUŻENI DLA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE”

odznaka "Zasłużeni dla SGH"

Przyznawana jest szczególnie zasłużonym pracownikom i emerytowanym pracownikom SGH. W tym roku odznakę z rąk rektora SGH otrzymali: mgr Jolanta Ausz, mgr Stanisław Bęza, dr hab. Ewa Chmielecka, prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki, mgr Elżbieta Fonberg-Stokłuska, dr hab. Marian Geldner, prof. SGH, prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz, prof. dr hab. Marta Juchnowicz, prof. dr hab. Stefania Jurek-Stępień, prof. dr hab. Janusz Kaliński, dr Jacek Kłopotowski, dr Stanisław Macioł, prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, mgr Anna Markowska, dr Maria Nykowska, prof. dr hab. Ryszard Rapacki, prof. dr hab. Andrzej Sznajder, prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, prof. dr hab. Gertruda Świderska.

NOWI AMBASADORZY SGH

Nowi ambasadorzy SGH

Jako uczelnia o ugruntowanej pozycji w kraju, zgodnie ze swoją wizją, łącząc najlepsze cechy uniwersytetu ekonomicznego i szkoły biznesu, SGH rozwija się również intensywnie na polu międzynarodowym. Jest to możliwe m.in. dzięki zaangażowaniu i wsparciu ambasadorów SGH, którzy po raz pierwszy mianowani zostali w roku 2022. Podczas tegorocznego Święta SGH grono to powiększyło się o dr. Michała Rutkowskiego i prof. Mehmeta Tosuna.

LAUREACI TYTUŁU ABSOLWENCKIEGO „LIDER SGH” 2023

Laureatka tytułu absolwenckiego „Lider SGH” w roku 2023

Uczelnia po raz kolejny uhonorowała absolwentów za osiągnięcia w obszarze nauki, biznesu oraz społeczeństwa, działających zarówno na polu krajowym, jak i międzynarodowym. Laureatami zostali: Wiktoria Brauksiepe, Karol Górnowicz, prof. dr hab. Marcin Kolasa i prof. Jakub Bijak. Dodatkowo kapituła wyróżniła Artura Banacha i Tomasza Rudolfa.

I EDYCJA KONKURSU SGH Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZACJI

I EDYCJA KONKURSU SGH Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZACJI

Nagrodę główną otrzymała Ewelina Kuźma za pracę magisterską Green banking a efektywność finansowa banków, której promotorką była dr Magdalena Kozińska z Instytutu Bankowości SGH.

Wyróżnienie w konkursie trafiło do Maksymiliana Jabłeckiego za pracę magisterską Strategie zrównoważonego inwestowania jako nowy sposób myślenia o rynku finansowym – ujęcie prawne i etyczne, której promotorem był dr Czesław Martysz z Instytutu Finansów SGH.