SGH w prestiżowej sieci Global Business School Network

grafika z umieszczonymi logotypami uczelni z sieci Global Business School Network

W kwietniu br. SGH dołączyła do prestiżowej Międzynarodowej Sieci Współpracy Szkół Biznesu – Global Business School Network. Misją GBSN jest poprawa dostępu do wysokiej jakości lokalnego zarządzania i edukacji w zakresie przedsiębiorczości w krajach rozwijających się. Krótko mówiąc, szkoły biznesu mogą wspierać inkluzywny i zrównoważony rozwój, co wyraźnie wpisuje się w wizję i misję SGH.

100 UCZELNI Z CAŁEGO ŚWIATA

Global Business School Network skupia ponad 100 czołowych szkół biznesu, działających na rzecz wzmocnienia kształcenia liderów i menedżerów oraz wsparcia w tym zakresie uczelni z krajów rozwijających się. Oferuje uczelniom członkowskim różnorodne platformy współpracy i wymiany doświadczeń. Sieć zapewnia także międzynarodową promocję inicjatyw i działań podejmowanych w jej ramach oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów i inicjowanie nowych projektów. Organizuje liczne spotkania, konferencje, seminaria, webinaria, z których mogą korzystać pracownicy uczelni członkowskich.

Istnieje również możliwość zgłaszania nowych inicjatyw (we współpracy z uczelniami członkowskimi), które GBSN może wspierać od strony organizacyjnej. Przykładowo w kwietniu br. rozpoczęła się inicjatywa Africa Business Challenge, wspierana m.in. przez Stanford. Jej głównym celem jest udzielenie pomocy młodym ludziom z kontynentu afrykańskiego, którzy mają orientację przedsiębiorczą i chęć służenia swojej społeczności w zdobyciu wiedzy oraz kapitału na rozpoczęcie inwestycji.

Wszyscy pracownicy uczelni członkowskich, w tym SGH, mogą korzystać z portalu internetowego, który sprzyja kontaktowaniu się z innymi partnerami – członkami GBSN na całym świecie oraz umożliwia udział w programach i wydarzeniach oferowanych przez tę sieć. Portal ten zawiera:

  • listę członków, w tym profile instytucjonalne i indywidualne;
  • fora i kręgi internetowe;
  • społeczności edukacyjne, także dla naszych studentów;
  • współpracę transgraniczną;
  • kalendarz wydarzeń wirtualnych.

Każda osoba z SGH, chcąca otrzymywać informacje o możliwościach członkostwa, wydarzeniach i usługach, jest proszona o utworzenie swojego profilu. Zapraszamy do rejestracji i zakładania profili na portalu członkowskim: https://gbsn.memberclicks.net/. Nazwę użytkownika stanowi adres e-mail. Na stronie logowania pojawia się monit dotyczący bezpiecznego ustawienia lub zresetowania hasła. Gdy dana osoba zarejestruje się na portalu członkowskim, zostaje dodana do profilu naszej szkoły i uzyskuje dostęp do wszystkich funkcji członkowskich na platformie.

WSPÓLNA PŁASZCZYZNA DZIAŁAŃ

Opierając się na danych demograficznych i innych trendach, można zauważyć, że niektóre z najbiedniejszych krajów świata mają większy potencjał wzrostu gospodarczego niż inne. Liderzy biznesowi i rządowi w krajach rozwijających się twierdzą, że brak talentu menedżerskiego jest głównym problemem ograniczającym ich sukces i potencjał. Niestety, w wielu z tych gospodarek możliwości kształcenia i rozwijania bardziej efektywnych menedżerów są nadal bardzo ograniczone. Liczba szkół biznesowych jest niewielka w porównaniu z bardziej rozwiniętymi gospodarkami, a przygotowanie na poziomie średnim jest niewystarczające, aby realizować zaawansowaną edukację w zakresie zarządzania. Brakuje wykwalifikowanych nauczycieli oraz naukowców zajmujących się biznesem i zarządzaniem.

Nasuwa się zatem pytanie, co wspólnie możemy osiągnąć. Przede wszystkim szkołom biznesowym warto umożliwić głębokie oddziaływanie na zrównoważony rozwój na całym świecie poprzez edukację, badania i zaangażowanie społeczności. Nasze wysiłki zmierzają do połączenia ich z organizacjami biznesowymi, rządowymi i non profit oraz są postrzegane jako kluczowy czynnik, który przyspiesza innowacje, zwiększa możliwości i wzmacnia wpływ.

Współpracę z GBSN ze strony SGH koordynują dr Anna Masłoń-Oracz oraz Katarzyna Kacperczyk, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH.