Ogólnopolskie Forum Dziekanatów

W auli głównej SGH zgromadziło się 300 osób reprezentujących 112 wydziałów 75 uczelni publicznych i niepublicznych.

Z inicjatywy Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH 5 grudnia 2017 r. odbyło się w SGH pierwsze ogólnopolskie Forum Dziekanatów. W auli głównej SGH zgromadziło się 300 osób (kierowników i pracowników dziekanatów) reprezentujących 112 wydziałów 75 uczelni publicznych i niepublicznych każdego typu. Celem forum była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami dziekanatów oraz dyskusja na temat usprawnienia organizacji pracy dziekanatów.

Po drugiej stronie okienka

Grudniowe forum było dopiero początkiem rozmowy na temat pracy w dziekanacie i obsługi studentów. Nie zamierzamy na tym poprzestawać. O ile uczelnie konkurują ze sobą programami studiów, nie ma tego typu współzawodnictwa w przypadku obsługi studenta w dziekanacie. Jeżeli wspólnie wypracujemy sposoby radzenia sobie z kumulacją zadań czy obiegiem dokumentacji, skorzystamy na tym nie tylko my, ale i studenci – komentowała dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. nadzw. w Katedrze Studiów Politycznych i prodziekan Studium Magisterskiego SGH, główna organizatorka forum.

Impulsem do zorganizowania spotkania były badania dotyczące pracy dziekanatów w polskich uczelniach – badania zrealizowano w ramach międzykolegialnego grantu rektorskiego Efektywność funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach. Założenia, cele i przyczyny podjęcia badań w 2017 r. przedstawiła na konferencji prof. SGH Katarzyna Górak-Sosnowska wraz z zespołem: dr. Michałem Matusewiczem i mgr Ireną Senator. Badania w 31 dziekanatach na 15 uczelniach dotyczyły umiejscowienia tych jednostek w strukturze uczelni, funkcji, jakie pełnią, sposobów zwiększania efektywności pracy dziekanatów oraz szeroko pojętej kultury organizacyjnej w dziekanatach. Pogłębione wywiady z kierownikami dziekanatów pokazały, jak wielka jest potrzeba dzielenia się doświadczeniami i rozwiązaniami pomiędzy pracownikami dziekanatów polskich uczelni. Dziekanaty pełnią wiele ważnych funkcji: to od nich w dużej mierze zależy wizerunek i dobre imię uczelni – i to nie tylko w kontekście sprawnej obsługi studentów, ale także tego, jak na podstawie wyników pracy dziekanatów oceniane są uczelnie. Bo choć merytorykę wypracowują pracownicy naukowi, to za formę i właściwe przedstawienie informacji odpowiadają w dużej mierze dziekanaty.

W połowie roku ukaże się nakładem Oficyny Wydawniczej SGH książka pt. Dziekanaty na wyższych uczelniach, autorzy: K. Górak-Sosnowska, J. Brdulak, M. Matusewicz, I. Senator.

Książka powstała częściowo na podstawie badań prezentowanych podczas forum. Zawiera również inne zagadnienia związane z funkcjonowaniem dziekanatów na polskich uczelniach.

Budowanie społeczności

Oczywiście już teraz myślimy o kolejnym [tego typu spotkaniu] – podsumowała konferencję na blogu Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH prodziekan Górak-Sosnowska. – W czasie forum nawiązane zostały relacje, które przekuły się na dobry początek współpracy, dyskusji i wymiany wiedzy. Wierzymy, że problematyka funkcjonowania dziekanatów polskich uczelni jest nie tylko ciekawa poznawczo, ale i potrzebna, dlatego cieszymy się, że możemy wcielać nasz plan w życie.

Jaki to plan? Budowanie społeczności pracowników dziekanatów na kilku płaszczyznach: w formie cyklicznych spotkań przynajmniej raz w roku, online, poprzez utrzymywanie stałego kontaktu za pośrednictwem forum dyskusyjnego dostępnego wyłącznie dla zweryfikowanych pracowników dziekanatów, aby podejmowane dyskusje toczyły się w zamkniętym gronie. W grudniu 2017 r. powstała w tym celu lista dyskusyjna oraz grupa na Facebooku. Jednym z kolejnych kroków ma być utworzenie internetowej bazy dobrych praktyk, czyli sprawdzonych i godnych polecenia rozwiązań z różnych polskich publicznych i niepublicznych szkół wyższych. W projekt ten – obok SGH – zaangażowanych jest kilka innych uczelni z całej Polski: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Forum Dziekanatów zostało bardzo ciepło przyjęte przez jego uczestników. Obiecująco zapowiadają się istotne dla pracowników dziekanatów plany rozwijania pogłębionych kontaktów, a przede wszystkim liczy się sam pomysł, bo jak to ujęła jedna z uczestniczek: Odkryliście rzecz, którą chyba najtrudniej odkryć, bo jest oczywista: dziekanaty istnieją!

Obieg dokumentacji
mgr Alina Kowolik – gościnnie z UE w Katowicach, mgr Diana Krysińska, dr Jarosław Wierzbicki

Procedury związane z pracą dyplomową
dr Michał Matusewicz, dr Renata Pajewska-Kwaśny

Kumulacja zadań
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH, mgr Irena Senator, dr Rafał Towalski

Rozwiązania informatyczne
mgr Andrzej Jaszczuk

Nad sprawami merytorycznymi czuwała rada programowa:
prof. dr hab. Marta Juchnowicz, dziekan Studium Magisterskiego, dr Marcin Dąbrowski, kanclerz SGH, dr Michał Matusewicz, prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów, dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego Forum Dziekanatów:
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

Organizacją zajęli się wspólnie prodziekani i pracownicy Dziekanatu Studium Magisterskiego.
Program składał się z sesji plenarnej oraz równoległych sekcji w formie warsztatowej.

Uczestnicy sesji plenarnej wysłuchali wystąpień:

Dziekanaty a Ustawa 2.0
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, UJ i mgr Łukasz Nowak, PCG Academia

Dziekanaty a nauki o zarządzaniu
dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH

Wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy dziekanatów
mgr Rafał Czupryński, Microsoft

Wnioski z badań dziekanatów przeprowadzonych przez zespół prof. SGH dr hab. Katarzyny Górak-Sosnowskiej (SGH)

Sekcje moderowane były przez pracowników naukowych i administracyjnych SGH oraz UE w Katowicach. Każdy uczestnik sekcji otrzymał raport z prac każdej z nich przygotowany przez moderatora i sekretarza.

Więcej informacji: www.dziekanaty.pl

Sekcje moderowane były przez pracowników naukowych i administracyjnych SGH oraz UE w Katowicach. Każdy uczestnik sekcji otrzymał raport z prac każdej z nich przygotowany przez moderatora i sekretarza.