Minister Nauki powołał dr hab. Elizę Przeździecką, prof. SGH do Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

grafika z wizerunkiem profesora

Postanowieniem z 28 grudnia 2023 r. szef nowo utworzonego resortu nauki Dariusz Wieczorek powołał dyrektor Instytutu Ekonomii Międzynarodowej, dr hab. Elizę Przeździecką, prof. SGH do Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. poz. 158), Dariusz Wieczorek, minister nauki powołał dr hab. Elizę Przeździecką, prof. SGH z dniem 1 stycznia 2024 r. do Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na drugą trzyletnią kadencję – czytamy w komunikacie ministerstwa.

„Mając na względzie dotychczasową intensywną współpracę i aktywne zaangażowanie dr hab. Elizy Przeździeckiej, prof. SGH w prace Rady, a także znaczące doświadczenie jestem przekonany, że obecność Pani Profesor w składzie Rady stanowi nieocenioną wartość dla Fundacji i w dalszej mierze przyczyniać się będzie do rozwoju Programu Fulbrighta w Polsce” – podsumował nowo mianowany minister nauki.

„Mam nadzieję, że moja obecność w Radzie przyczyni się do podniesienia reprezentacji nauk społecznych wśród aplikacji i udzielonych stypendiów dla polskich naukowców na prowadzenie prac badawczych w uczelniach amerykańskich” – powiedziała „Gazecie SGH” dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH dyrektor Instytutu Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

Prof. Eliza Przeździecka była członkinią Rady także w latach 2019-2022.