Dr Monika Maria Sikorska otrzymała nagrodę II stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana

Monika Sikorska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce po raz 53 nagrodziło najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w konkursie im. profesora Stanisława Skrzywana.

Nagrodę II stopnia otrzymała dr Monika Maria Sikorska za pracę doktorską „Percepcja i pomiar jakości sprawozdań finansowych”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Joanny Wielgórskiej-Leszczyńskiej, prof. SGH, oraz promotora pomocniczego dr Agnieszki Tłaczały.