Dobiega końca kadencja Samorządu Studentów SGH

na zdjęciu Mateusz Wantuła na tle budunku SGH

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i energię
na pracę dla dobra społeczności SGH

Wraz ze zbliżającym się końcem roku akademickiego 2020/2021 kończy się kadencja obecnej ekipy Samorządu Studentów SGH. To jeden z takich momentów, kiedy warto podsumować efekty naszych wspólnych działań, przyjrzeć się temu, jak uczelnia i samorząd zmieniły się w tym okresie.

Należy podziękować wszystkim studentom, którzy poświęcili swój czas i energię na pracę dla dobra naszej społeczności akademickiej, władzom uczelni oraz jednostkom działającym w SGH, z którymi – jako samorząd – mieliśmy okazję współpracować. Jest za co dziękować, ponieważ bardzo intensywne wysiłki w ostatnim roku pozwoliły na zrealizowanie aż 14 z 39 deklaracji wyborczych rektora dr hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, dotyczących jakości kształcenia, lektoratów, życia studenckiego czy infrastruktury uczelnianej. Jednym z najważniejszych wydarzeń w roku akademickim 2020/2021 było również uchwalenie przez Senat Strategii Rozwoju SGH na Lata 2022–2032 – kluczowego dokumentu dla przyszłości naszej uczelni. Jego realizacja pozwoli podwyższyć i tak bardzo wysokie standardy SGH, a możliwość uczestniczenia w pracach nad tym dokumentem, jako przedstawicieli studentów, jest ważnym i cennym doświadczeniem.

Jednym z kluczowych obszarów działalności naszego samorządu jest współpraca z Forum Uczelni Ekonomicznych (FUE) – komisją branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która skupia pięć samorządów największych uczelni ekonomicznych w Polsce. Samorząd Studentów SGH również ma swoją przedstawicielkę, funkcję w niej pełni Sylwia Bryła jako wiceprzewodnicząca FUE ds. relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Do największych i najbardziej popularnych wśród studentów inicjatyw FUE należą Mosty, Transekonomik oraz Test Wiedzy Ekonomicznej.

To dobra okazja, żeby poinformować, że po trudnym okresie pandemii i nauki zdalnej samorządy, w tym Samorząd Studentów SGH, zdecydowały się zorganizować Mosty w formie stacjonarnej. Krótka wymiana studentów między miastami jest zaplanowana na początek roku akademickiego 2021/2022. Będzie to również okazja, żeby poczuć tradycyjny klimat studiowania. Projekt jest skierowany do wszystkich osób studiujących w naszej Alma Mater, które chcą poznać innych studentów: z Poznania, Wrocławia, Katowic i Krakowa. Zainteresowanych tą lub każdą inną inicjatywą FUE zachęcam do śledzenia social mediów samorządu.

Chciałbym pogratulować i życzyć powodzenia nowym radnym Samorządu Studentów SGH i senatorom, którzy od końca czerwca br. będą reprezentować całą społeczność studencką uczelni.


MATEUSZ WANTUŁA, przewodniczący Samorządu Studentów SGH