Gala Listy 500 – ranking największych firm w Polsce

przemawiający mężczyzna

15 maja br. na specjalnej gali podczas kongresu Impact’24 w Poznaniu dziennik „Rzeczpospolita” wspólnie z SGH przedstawił Listę 500, czyli renomowane zestawienie największych firm w Polsce. SGH od dwóch lat jest partnerem merytorycznym Impact’24.

Była to już XXVI edycja Listy 500. Nagrody wręczali redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Bogusław Chrabota oraz Piotr Wachowiak, rektor SGH, która jest partnerem merytorycznym Listy 500. 

Jest to – jak pisze „Rzeczpospolita” – najbardziej prestiżowe, najstarsze i obiektywne zestawienie największych polskich przedsiębiorstw, uwzględniające osiągane wyniki finansowe, rentowność, zatrudnienie, wynagrodzenia i inwestycje. To także szczegółowy i aktualny przewodnik po polskiej gospodarce w czasie wojny i turbulencji makroekonomicznych. 

„Jeżeli mówimy o Liście 500 najlepszych firm, to trudno, żeby zabrakło Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dla nas firmy są bardzo interesującym obiektem naukowym, ale również i obiektem praktycznym do obserwacji tego, jak funkcjonują i jak zmieniały się na przestrzeni lat" – powiedział rektor SGH.

– Chciałbym zwrócić uwagę, że nadal firmy działają w warunkach niepewności. Warunki niepewności są gorsze od warunków ryzyka, bo ryzyko jesteśmy w stanie przewidzieć. W warunkach niepewności praktycznie niczego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast gdy obserwuje się rozwój naszych firm, to widać, że one bardzo dobrze przystosowały się do warunków niepewności i bardzo dobrze sobie radzą".

Rektor wskazał, że „sytuacja gospodarcza Polski nie jest zła, bo cały czas obserwujemy rozwój”, ale zwrócił uwagę na wyzwania, które stoją przed gospodarką: stabilność prawa, wyzwanie związane z rynkiem pracy, sprostanie oczekiwaniom pracowników.

„Trzeba wziąć również pod uwagę, jaki jest jeden z głównych czynników konkurencyjności firm, a mianowicie firmy społecznie odpowiedzialne, firmy które działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przed firmami stoi kolejne ważne wyzwanie – raportowanie zgodnie z zasadami ESG, zupełnie inne raportowanie niż do tej pory. Myślę, że firmy  polskie jako firmy przedsiębiorcze, kreatywne, innowacyjne z tymi wyzwaniami sobie poradzą" – powiedział rektor SGH.

Ostatnią rzeczą, na którą rektor zwrócił uwagę, były inwestycje prywatne, które – jak wskazał – powinny ulec znacznemu zwiększeniu. „Rozwój gospodarki nie opiera się tylko i wyłącznie na konsumpcji, ale przede wszystkim inwestycjach publicznych oraz prywatnych" – dodał.

O stanie koniunktury gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii, w których „Rzeczpospolita" przyznała wyróżnienia, podczas gali mówił prof. dr hab. Marek Rocki, rektor SGH w latach 1999–2005 oraz w latach 2016–2020, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego.

„Z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego wynika, że koniunktura się poprawia i, że istnieją ostrożne optymistyczne przewidywania dotyczące najbliższej przyszłości. (...)
Głównym czynnikiem ograniczającym działalność gospodarczą, w tym inwestycje, jest niestabilność przepisów. Drugim czynnikiem jest brak wykwalifikowanej kadry, trzecim z istotnych – niedostateczny popyt krajowy" – powiedział prof. Rocki.

Ze swej strony kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH, wskazała: „Mówienie o polskich liderach Listy 500 w kontekście transformacji czy odpowiedzialności społecznej to zwrócenie uwagi na to, że są to niewątpliwie firmy, które dostrzegają trendy światowe. To firmy, które przygotowując własne strategie rozwoju nie zapominają o tym, że działają w określonych branżach, sektorach, gospodarce, ale też w otoczeniu międzynarodowym, w którym kwestie związane z rozwojem i konkurencyjnością są priorytetem".

Dyrektor – AI Lab Międzykolegialnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych prof. dr hab. Bogumił Kamiński nawiązał do prowadzonych pod jego kierownictwem badań. 

„Postanowiliśmy zbadać polskie firm, jak one podchodzą do cyfryzacji i do wykorzystania zaawansowanych technologii. Jeżeli spojrzymy na badania na poziomie Unii Europejskiej, to generalnie Polska niestety w tej chwili jest zdecydowanie poniżej średniej unijnej w zakresie tego, jak są wykorzystywane zaawansowane technologie w gospodarce – zaznaczył prof. Kamiński.  

– W AI Lab postanowiliśmy się temu głębiej przyjrzeć. Od 2018r. zebraliśmy dane do dzisiaj. Z badań tych wynika, że w Polsce widać bardzo szybki wzrost wykorzystania tych technologii. Paradoksalnie w szczególności pomogła nam pandemia COVID–19 dlatego, że wymusiła na firmach dokonanie zmian. A to z kolei dało impuls kolejnym transformacjom, ponieważ firmy nauczyły się realizować projekty, które wykorzystują zaawansowane technologie".

Na gali Listy 500 wręczono Orły „Rzeczpospolitej” w następujących kategoriach: przemysł, handel i usługi niefinansowe oraz firmy finansowe. Redakcja „Rz” przyznała także wyróżnienia za najbardziej efektowny debiut na liście, zatrudnienie, inwestycje, eksport oraz nagrodę dla najszybciej rozwijającej się firmy z Listy 500. Doceniono także równolatków Listy 500 – firmy, które powstały w 1999 roku.

500 największych polskich przedsiębiorstw zatrudnia łącznie ok. 1,8 mln osób i w 2023 r. wygenerowało w sumie ponad 2,7 bln zł przychodów ze sprzedaży. Wciąż największą grupą są firmy z kapitałem zagranicznym.

Orły Rzeczpospolitej 2024

Ranking Ogólny

I miejsce: Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
II miejsce: Jeronimo Martins Polska SA
III miejsce: PGE Polska Grupa Energetyczna GK SA
Debiut: Grupa Pracuj sp. z o.o., Warszawa

Przemysł: AIR Products sp. z o.o., Warszawa
Wyróżnieni: Grupa Kęty SA, Kęty; Sanok Rubber Company SA, Sanok

Handel i usługi niefinansowe: Benefit Systems SA, Warszawa
Wyróżnieni: Arche SA, Warszawa

Orzeł ćwierćwiecza: Żabka Polska sp. z o.o., Poznań

Wyróżnienia

Eksport: CD Projekt SA, Warszawa
Inwestycje: Barlinek SA, Kielce 
Zatrudnienie: Ikea Retail sp. z o.o., Janki; SII sp. z o.o., Warszawa.

Rektor Piotr Wachowiak i dziekan Studium Magisterskiego Dorota Niedziółka wręczyli vouchery na darmowe studia podyplomowe (poza MBA) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla jednego pracownika firmy spoza kadry zarządzającej przedstawicielom następujących firm: Żabka Polska sp. z o.o., Arche SA, Benefit Systems SA (nieobecni na gali) Sanok Rubber Company SA, Grupa Kęty SA (nieobecni na gali), Air Products sp. z o.o.