Zapadły uzgodnienia dotyczące dziekanów i prodziekanów studiów

Na posiedzeniu Senatu SGH 29 maja 2024 r. rektor SGH Piotr Wachowiak poinformował, że zapadły uzgodnienia dotyczące dziekanów oraz prodziekanów Studium Licencjackiego i Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w kadencji 2024-2028.

Dziekan Studium Licencjackiego: 

  • dr hab. Teresa Pakulska, prof. SGH

 

Prodziekani Studium Licencjackiego: 

  • dr Izabela Buchowicz, 
  • dr Anna Decewicz, 
  • dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH, 
  • dr Olga Mikołajczyk

 

Dziekan Studium Magisterskiego: 

  • dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH

 

Prodziekani Studium Magisterskiego: 

  • dr Joanna Korpus, 
  • dr Piotr Maszczyk, 
  • dr Renata Pajewska-Kwaśny, 
  • dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH.

 

Z Radą Samorządu Doktorantów SGH została uzgodniona kandydatura dr. hab. Pawła Wyrozębskiego, prof. SGH, na dziekana Szkoły Doktorskiej.

W dalszym ciągu trwają uzgodnienia dotyczące kandydatów na prodziekanów Szkoły Doktorskiej.