Szkolenia organizowane przez Clarivate dla pracowników naukowych i doktorantów

Usprawnienie procesu badawczego dzięki bezpłatnym poradom i wskazówkom ekspertów Clarivate. 

Nowy indeks Grants Index na platformie Web of Science

poniedziałek, 25 marca 2024 11.00–12.00  

Nowy Web of Science Grants Index wspiera wysiłki naukowców w pozyskiwaniu nowych funduszy poprzez szybki dostęp do informacji o wcześniej przyznanych grantach na całym świecie.    

Bezpośrednio pozyskiwane, ustandaryzowane dane o grantach w Grants Index dla ponad 400 instytucji finansujących na całym świecie, są zintegrowane z istniejącymi procesami badawczymi milionów użytkowników Web of Science. Naukowcy mogą szybko i łatwo zrozumieć, co zostało sfinansowane, aby lepiej różnicować swoje nowe projekty i propozycje, konkurując o finansowanie z grantów.  

Zapraszamy do udziału w webinarium, aby lepiej zrozumieć, co już zostało sfinansowane w danym temacie, poznać opublikowane wyniki wcześniej przyznanych grantów, przeglądać wcześniejsze działania związane z finansowaniem wraz z szeroką gamą wyników badań na dany temat na jednej platformie, usprawnić wyszukiwanie funduszy dzięki bezpośrednim połączeniom między Web of Science i Pivot-RP. 

Webinarium prowadzi: Marcin Kapczyński 

Rejestracja

 

Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?

wtorek, 19 marca 2024, 11.00–12.00

Podczas szkolenie będzie można się dowiedzieć, jak zgłosić poprawki do rekordów Web of Science i usunąć warianty cytowań, co może istotnie wpłynąć na wartość indeksu h dla autora. 

Szkolenie prowadzi: dr Klementyna Karlińska-Batres

Rejestracja