Stanowisko Prezydium KRASP z 14 grudnia 2023 r. w sprawie naruszenia standardów zachowań i debaty w parlamencie

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) potępia skandaliczne zachowanie pana posła Grzegorza Brauna, do którego doszło 12 grudnia br. podczas obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Polski parlament powinien być miejscem debaty i zachowań odwołujących się do szacunku dla drugiego człowieka, z poszanowaniem zasad i reguł tolerancji, dialogu międzykulturowego, w tym międzyreligijnego. Środowisko akademickie wyraża sprzeciw wobec wszelkich przejawów uprzedzeń i agresji. W czasie, kiedy powstają nowe struktury rządowe, jako społeczeństwo mamy szanse współkształtowania  standardów funkcjonowania demokratycznego Państwa, w tym również tworzenie nowego, opartego na szacunku do drugiego człowieka stylu uprawiania polityki i debaty publicznej.

Przewodniczący KRASP

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Dokument nr 42/VIII
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich