Stanowisko Prezydium KRASP z 12 maja 2023 roku w sprawie uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w pełni popiera stanowisko rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie oprotestowania zmiany nazwy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Uniwersytet Krakowski im. Komisji Edukacji Narodowej.

Szanując autonomiczne prawo uczelni do decyzji w tej sprawie, sugerujemy rozważenie zmiany na Uniwersytet im, Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, co odzwierciedlałoby nowy status uczelni jako uniwersytetu klasycznego.

W imieniu Prezydium KRASP
prof. dr inż. Arkadiusz Mężyk
przewodniczący KRASP

Dokument nr 36/VIII Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich