Stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Polskiej Akademii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 maja 2023 r. w sprawie zapewnienia wolności badań naukowych

Z niepokojem obserwujemy wypowiedzi medialne Ministra Edukacji i Nauki dotyczące prof. Barbary Engelking oraz sygnatariuszy listu otwartego w tej sprawie.

Szczególne zaniepokojenie związane jest z wypowiedziami zapowiadającymi sankcje, w tym finansowe, w stosunku do instytucji, których pracownicy podpisali się pod listem otwartym. Odbieramy to jako działania godzące w konstytucyjną wolność słowa i wolność badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników.

Uważamy, że tego rodzaju postępowanie jest niebezpieczne dla właściwego funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, szczególnie w obecnej złożonej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej.

Podpisano podpisem kwalifikowanym:
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

prof. dr hab. Marek Konarzewski Prezes
Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Jan Ostrowski Prezes
Polskiej Akademii Umiejętności

dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz.
Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W imieniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Przewodnicząca KRUP

W imieniu Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych
prof. dr hab. Maciej Żukowski Przewodniczący KRUE

W imieniu Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego
prof. dr hab. Andrzej Rokita
Przewodniczący KRAWF

W imieniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Przewodniczący KRPUT

W imieniu Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
prof. dr hab. Krystian Kiełb
Przewodniczący KRUA

W imieniu Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych
prof. dr hab. Stanisław Mocek
Przewodniczący KRAUN

W imieniu Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
Przewodniczący KRAUM

W imieniu Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
Przewodniczący KRURiP

W imieniu Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych
prof. dr hab. Barbara Marcinkowska
Przewodnicząca KRUPed

Stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Polskiej Akademii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 maja 2023 r. w sprawie zapewnienia wolności badań naukowych