Prof. Małgorzata Zajaczkowski powołana do Rady Programowej Współpracy Rozwojowej na lata 2024-2028

Dr hab. Małgorzata Zajaczkowski, prof. SGH, została powołana do Rady Programowej Współpracy Rozwojowej na lata 2024-2028.

Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2021 poz. 1425), przy Ministrze Spraw Zagranicznych powołana została Rada Programowa Współpracy Rozwojowej IV kadencji na lata 2024-2028. W skład Rady powołano Panią Małgorzatę Zajaczkowski, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pani Profesor została powołana na stanowisko członka Rady na okres od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2028 r.

Pani Profesor jest zatrudniona w Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH.

Więcej na temat składu Rady.