Prof. Jacek Prokop, dr Marek Dietl i prof. Agnieszka Domańska w zespole ekspertów gospodarczych w Ministerstwie Aktywów Państwowych

W skład nowo powołanego zespołu doradców gospodarczych przy Ministrze Aktywów Państwowych RP weszli przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, prorektor ds. współpracy z zagranicą oraz dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH, prezes Instytutu Staszica. Przewodniczącym zespołu jest dr Marek Dietl z Katedry Ekonomii Biznesu Kolegium Gospodarki Światowej SGH, prezes GPW.

Złożony z naukowców i ekspertów rynkowych zespół jest organem pomocniczym i doradczym. Został utworzony z inicjatywy szefa resortu, wicepremiera Jacka Sasina. Misją zespołu jest analiza sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie. „Jego rolą będzie stała ocena sytuacji i kreowanie propozycji zmian, które z jednej strony mogą się przyczyniać do jak najlepszego wykorzystania możliwości spółek, a z drugiej – efektywnie służyć rozwojowi gospodarczemu” – zaznaczono w komunikacie MAP opublikowanym na portalu ministerstwa.

Na czele grupy doradców stanął szef warszawskiej GPW Marek Dietl, który zapowiedział już, że „eksperci w pierwszej kolejności będą poszukiwali sposobów na zmniejszanie obciążenia regulacyjnego polskich przedsiębiorstw”.

„Zaproszenie ministra stanowi ogromne wyróżnienie dla naszej uczelni i dla mnie osobiście” – podkreślił prorektor Jacek Prokop. Oprócz niego i prof. Agnieszki Domańskiej w pracach zespołu bierze też udział prof. Paweł Mielcarz z Akademii Leona Koźmińskiego oraz b.  wiceminister finansów Paweł Gruza. Pierwsze posiedzenie specjalnego zespołu doradców gospodarczych odbyło się w czwartek 28 kwietnia.

Prof. Jacek Prokop jest kierownikiem i wykładowcą Katedry Ekonomii Biznesu w SGH. Przedmiotem jego zainteresowań są: mikroekonomia, analiza struktur rynkowych, kartele i monopolizacja rynków, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Od 2016 roku pełni funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą.

Dr hab. Agnieszka Domańska jest profesorem w Instytucie Studiów Międzynarodowych KES. Od stycznia 2020 r. pełni funkcję prezes Instytutu Staszica. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. makroekonomię gospodarki otwartej, znaczenie międzynarodowych współzależności dla efektywności polityki fiskalnej państwa, wpływ udziału kraju w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych na politykę gospodarczą i kryzysy.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych dr Marek Dietl jest adiunktem w Katedrze Ekonomii Biznesu.