Prof. dr hab. Artur Nowak-Far w radzie nadzorczej Banku Pekao SA

Artur Nowak-Far

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far z Katedry Integracji i Prawa Europejskiego (KGŚ) SGH został powołany 18 kwietnia br. na członka rady nadzorczej Banku Pekao SA. 

22 kwietnia rada nadzorcza powierzyła mu stanowisko wiceprzewodniczącego RN.

Prof. Artur Nowak-Far jest prawnikiem i ekonomistą, specjalizującym się w prawie unijnym. W latach 2013-2015 był wiceministrem spraw zagranicznych. Autor ponad 300 publikacji naukowych.