Prof. Adam Budnikowski przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prof. dr hab. Adam Budnikowski

Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, powołał prof. dr. hab. Adama Budnikowskiego na przewodniczącego Rady Konsultacyjnej PKA

Rada PKA jest organem opiniodawczo-doradczym przewodniczącego oraz prezydium PKA w zakresie określenia strategicznych kierunków funkcjonowania, bieżącej działaności oraz założeń strategii działania i planów współpracy międzynarodowej komisji.

Prof. Adam Budnikowski, rektor SGH w latach 2005–2012, dziekan KGŚ w latach 1996–2005, obecnie jest pracownikiem w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej w Kolegium Gospodarki Światowej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomii międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki handlowej i finansów międzynarodowych, a także polityki ochrony środowiska.