Prezydent RP nadał dr. hab. Michałowi Brzozie-Brzezinie nominację profesorską

Na kolorowej fotografii prof. Michał Brzoza-Brzezina

Prezydent RP decyzją z 27 lipca 2021 r. nadał dr. hab. Michałowi Brzoza-Brzezinie, wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł profesora nauk społecznych.

Prof. dr hab. Michał Brzoza-Brzezina jest pracownikiem Katedry Ekonomii Ilościowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH w Warszawie oraz ekspertem ekonomicznym w Narodowym Banku Polskim. Wcześniej pracował w Europejskim Banku Centralnym i Banku Narodowym Austrii. Jego zainteresowania badawcze obejmują ekonomię monetarną, modelowanie makrofinansowe oraz teorię cykli koniunkturalnych. Publikuje w wiodących, międzynarodowych czasopismach, m.in. w Journal of Monetary Economics, Journal of the European Economic Association, European Economic Review oraz Journal of International Money and Finance.

W tegorocznej, dziewiętnastej edycji konkursu NCN OPUS finansowanie otrzymał projekt prof. Michała Brzozy-Brzeziny "Polityka makroekonomiczna i redystrybucyjna w czasie pandemii". Więcej informacji o projekcie (link).