Powołano skład VII kadencji PKA

na granatowym tle napis: Powołanie VII Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Minister Edukacji i Nauki powołał skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej na VII kadencję 2024-2027. Z ramienia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został powołany dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH, z Katedry Zarządzania Strategicznego, pełnomocnik rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia SGH.

PKA jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki. W jej skład wchodzi stu członków oraz przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Członkowie Komisji zostali powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez: uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Kadencja PKA rozpocznie się 1 stycznia 2024 r. i potrwa cztery lata.

W skład PKA z ramienia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został powołany dr hab. Jakub Brdulak,  prof. SGH, z Katedry Zarządzania Strategicznego, pełnomocnik rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia SGH.

Pełen skład PKA na lata 2024–2027 pod linkiem.