Pierwsze spotkanie Międzynarodowej Rady Doradczej (IAB) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

widok budynku z lotu ptaka

13 czerwca br. w formie online odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanej Międzynarodowej Rady Doradczej (IAB) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestników powitał rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

W posiedzeniu wzięli udział m.in.: prorektor do spraw międzynarodowych Uniwersytetu Bocconiego w Mediolanie, prof. Stefano Caselli; rektor Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu (WU), prof. Edeltraud Hanappi-Egger; profesor przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami oraz dyrektor ds. naukowych i założyciel Centrum Przedsiębiorczości (CfE) na Berlińskim Uniwersytecie Technicznym, Jan Kratzer; dziekan College of Business na Uniwersytecie Nevady w Reno, prof. Gregory Mosier; prodziekan ds. współpracy międzynarodowej Szkoły Administracji Biznesowej w Sao Paulo Fundacji Getulio Vargasa, prof. Julia von Maltzan Pacheco; dziekan Carlson School of Management na Uniwersytecie Minnesoty, prof. Sri Zaheer; prodziekan Szkoły Biznesu na Narodowym Uniwersytecie Singapuru, prof. Sin Hoon Hum oraz dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Amerykańskiego w Kairze, prof. Sherif H. Kamel. SGH reprezentowali: rektor Wachowiak, prorektor ds. współpracy z zagranicą, prof. Jacek Prokop, kanclerz dr Marcin Dąbrowski i dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) Katarzyna Kacperczyk.

grupa osób mówiących do kamer; spotkanie online

Podczas spotkania kanclerz SGH przekazał podstawowe informacje o funkcjonowaniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w warunkach epidemii. Przeanalizował dalsze scenariusze rozwoju uczelni z uwzględnieniem tego typu zagrożeń.

Następnie otwarto dyskusję na temat głównych kierunków i trendów w obecnej i przyszłej działalności szkół biznesu na całym świecie w kontekście pandemii COVID-19.

Punktem wyjścia do porównawczej debaty poświęconej wpływowi COVID-19 na proces kształcenia była prezentacja kanclerza Marcina Dąbrowskiego pt. „Zmagania SGH z konsekwencjami pandemii”. W obszernym przeglądzie działań podjętych przez władze uczelni kanclerz przypomniał, że w marcu 2020 r. podjęto decyzję o zawieszeniu kształcenia stacjonarnego i studenci wrócili na kampus w październiku 2021 roku. Niestety nie na długo, gdyż w grudniu 2021 r. SGH podjęła konieczną decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną. „Studenci zaczęli fizycznie przychodzić na regularne zajęcia dopiero od marca 2022 r.” – wskazał dr Dąbrowski.

Dyskusja, która wywiązała się po prezentacji, dowiodła, że istnieją różne podejścia do kwestii lockdownu. „Przygotowujemy wszystko online, pozostawiając studentom swobodę decydowania o tym, w jaki sposób będą uczestniczyć w zajęciach: zdalnie czy stacjonarnie” – wyjaśniła prof. Pacheco z FGV EAESP. Zaznaczyła, że dla niektórych studentów przebywających za granicą jest to jedyny sposób na kontynuowanie nauki.

Prof. Kratzer z Berlińskiego Uniwersytetu Technicznego i prof. Hanappi-Egger z Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu wskazywali, że możliwość śledzenia zajęć online powinna być ograniczona ze względu na czynnik socjalizacji.

Według prof. Mosiera z Uniwersytetu Nevady „odsetek kursów, które mogłyby być prowadzone online, nigdy nie powinien przekroczyć 20 procent”. Prof. Zaheer z Carlson School of Management zwróciła uwagę, że studenci studiów licencjackich powinni być zwolnieni z nauczania zdalnego. „W sierpniu 2021 r. studenci wrócili na uczelnię. Wszystkie sale wykładowe są dobrze przygotowane do nauczania online, ale robimy, co w naszej mocy, by przyciągnąć jak najwięcej studentów do nauczania stacjonarnego” – wyjaśniła prof. Zaheer. Dodała, że jednocześnie „doradztwo lub konsultacje prowadzone przez superwizorów mogą odbywać się całkowicie przez internet”, ale uczelnia trzyma się zasady, że w każdym semestrze jedno seminarium czy warsztaty, oparte na pracy z klientem, powinny odbywać się na terenie kampusu.

„Rzeczywistość jest taka, że wielu studentów woli uczyć się na miejscu” – zauważył prof. Caselli z Uniwersytetu Bocconiego. „Tworzenie sieci kontaktów i networking jest ważną częścią kształcenia kadry kierowniczej i oni (studenci) zdają sobie z tego sprawę” – wskazał. Wszyscy członkowie IAB zgodzili się z jego opinią. Nauczanie na miejscu nie jest czymś, co można zakwestionować lub z czego można by zrezygnować – twierdzono. Socjalizacja, ochrona zdrowia psychicznego studentów i dobre relacje ze społecznością akademicką zostały wymienione jako główne powody utrzymania kształcenia stacjonarnego.

Prof. Pacheco przekonywała, że konieczna jest pewna elastyczność w oferowaniu edukacji hybrydowej online studentom MBA i EMBA, z których wielu pochodzi z krajów całego świata. Zwróciła uwagę na doświadczenia FGV EAE w Sao Paolo: „W przypadku studentów studiów licencjackich nie oferujemy żadnego kursu w formie zdalnej, z kolei jeśli każde zajęcia są nagrywane, w pierwszym semestrze studiów magisterskich możliwe są kursy hybrydowe”.

grupa osób mówiących do kamery, spotkanie online

Prof. Sin z Narodowego Uniwersytetu Singapuru uważa, że pandemia była kluczowym doświadczeniem dla szkół biznesu i uczelni ekonomicznych. „Staliśmy się bardziej wydajni z cyfrowego punktu widzenia, lepiej wyposażeni jako uczelnia i bardziej doświadczeni – zauważył. – Jednocześnie lepiej niż w przeszłości zdajemy sobie sprawę ze społecznego wymiaru nauczania twarzą w twarz i ostatecznie uznajemy rolę osobistej inspiracji w edukacji”.

„W istocie głęboka transformacja (cyfrowa) nauczania rozpoczęła się już wiele lat temu, a COVID-19 po prostu przyspieszył ten proces. Ekosystem nauczania już nigdy nie będzie taki sam” – zaznaczył prof. Kamel z Uniwersytetu Amerykańskiego w Kairze.

„Sposób, w jaki prowadzimy naszą edukację, powinien zostać poddany nieuchronnej rewizji – dodał ze swej strony prof. Kratzer. „Wciąż trzymamy się schematu +klasa-nauczyciel-student+, podczas gdy po pandemii powinniśmy raczej zmierzyć się z rzeczywistością, w której studenci przyswajają sobie pewne nieodzowne z ich punktu widzenia elementy nauczania, nie spędzając 4-5 lat w jednej szkole”.

Kolejnym etapem spotkania członków IAB był całościowy przegląd dobrych praktyk w zakresie spełniania kryteriów akredytacji międzynarodowej. Na spotkaniu omówiono sprawy związane z akredytacją AACSB, o jaką ubiega się SGH; członkowie IAB wymienili doświadczenia dotyczące tej akredytacji.

Rektor SGH Piotr Wachowiak wyraził wdzięczność członkom IAB za podzielenie się z naszą uczelnią swoimi radami. Zaprosił członków IAB na osobiste spotkanie, które odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dniach 6-7 grudnia br.