Nagrody w Konkursie BFG dla absolwentów i doktorów SGH

Rozstrzygnięto Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego, obronione w roku 2022. Nasi absolwenci i doktorzy z najwyższymi nagrodami.

Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę doktorską w kwocie 15 000 zł otrzymał Kamil Pruchnik za pracę „Analiza przyczyn częstego występowania kryzysów bankowych. Badania empiryczne a teoria”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Leszka Balcerowicza.

Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10 000 zł  ex aequo otrzymała Ewelina Kuźma za pracę „Green banking a efektywność finansowa banków” (promotor dr Magdalena Kozińska) oraz Mateusz Rojek za pracę „Czynniki kształtujące reakcję polskich banków na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych” (promotor prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska).

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich promotorom.

Jury postanowiło nie przyznawać nagród w kategorii prac licencjackich.

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie obradowało w składzie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (przewodnicząca),  prof. Janina Harasim, prof. Leszek Dziawgo, dr Robert Jagiełło.