Monografia autorstwa pracowników Katedry Zarządzania Projektami nagrodzona przez PAN

Autor

XIII konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na prace naukowe powstałe w latach 2016–2018 w kategorii monografii wieloautorskich nagrodę przyznano monografii pt. Metodyki i standardy zarządzania projektami.

Autorami monografi naukowej są pracownicy Katedry Zarządzania Projektami Emil Bukłaha, Katarzyna Jasińska, Mateusz Juchniewicz, Witalij Metelski, Ewa Sońta-Drączkowska, Michał Trocki i Paweł Wyrozębski, redaktorem naukowym publikacji jest Michał Trocki.

Publikacja została wydana w PWE w roku 2017.