Laureaci 10. edycji konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu GPW na prace licencjackie i magisterskie

29 stycznia Fundacja GPW ogłosiła wyniki konkursu, do którego nadesłano łącznie 66 prac. Wśród laureatów znaleźli się nasi absolwenci: Jakub Rochowski, Grzegorz Kryszkiewicz i Patrycja Stępień

W kategorii prac licencjackich trzecią nagrodę zdobył Jakub Rochowski za pracę „Wyzwania polskiego sektora bankowego w zakresie spełnienia wymogu MREL”, której promotorką była dr Magdalena Kozińska.

W kategorii prac magisterskich drugą nagrode zdobył Grzegorz Kryszkiewicz za pracę „Analiza funduszy ETF smart-beta replikujących indeksy MSCI”, której promotorem był dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH.

W tegorocznej edycji konkursu przyznano także wyróżnienie specjalne pod patronatem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami dla Patrycji Stępień za pracę „Wpływ czynników ESG na wyniki wybranych funduszy inwestycyjnych”, której promotorką była dr Anna Grygiel-Tomaszewska.

Więcej informacji