Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – dokument nr 41/VIII

Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 27 października 2023 r. w sprawie miejsca nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich apeluje o utworzenie silnego, odrębnego ministerstwa odpowiedzialnego za naukę i szkolnictwo wyższe,  wyposażonego w narzędzia finansowe do rozwijania badan naukowych i wdrażania ich wyników do gospodarki.

Potencjał środowiska akademickiego stanowi niezbędne zaplecze dla rozwoju gospodarki narodowej i budowania wysokiej pozycji międzynarodowej naszego kraju.

Podpisano

Przewodniczący KRASP
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk