Komunikat w sprawie studenckiej konferencji o praworządności

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi konferencji studenckiej koła naukowego „Ekonomiczna Analiza Prawa” zatytułowanej „Praworządność w Polsce. Między rządem a opozycją", która pierwotnie miała się odbyć w środę 17 maja, Rektor SGH i kierownictwo SKN (Studenckiego Koła Naukowego) pragną poinformować, że wydarzenie odbędzie się w innym terminie, a mianowicie we wtorek 30 maja o godz. 17:30, w Auli I, w budynku G, przy al. Niepodległości 162. Tematyka, skład i miejsce panelu dyskusyjnego pozostają bez zmian. Wszyscy paneliści potwierdzili swój udział.

Przesunięcie wydarzenia o kilka dni było podyktowane względami organizacyjnymi i nie miało innego podłoża. Praworządność jest tematem ważnym. Nasza uczelnia, jako centrum myśli ekonomicznej jest głęboko zaangażowana w analizę i rozumienie zasad, które rządzą społeczeństwem. Praworządność to podstawa stabilnego i przewidywalnego życia gospodarczego. Zainteresowanie tą tematyką studentów naszej uczelni podkreśla dodatkowo wagę tego zagadnienia.

 

Rektor SGH                                                                                      

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

 

Wiceprzewodniczący SKN Ekonomicznej Analizy Prawa

Hubert Wejman