Dr Jarosław Janecki przewodniczącym TEP na kolejną kadencję

na zdjęciu Jarosław Janecki

Walne Zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP) wybrało władze Towarzystwa na kolejną 2-letnią kadencję (2024-2026). Na stanowisko przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich został ponownie wybrany dr Jarosław Janecki. 

Dr Jarosław Janecki jest adiunktem w Katedrze Ekonomii Stosowanej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zasadniczym celem Towarzystwa Ekonomistów Polskich jest rozwój nauk ekonomicznych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem się ładu gospodarczego w Polsce i świecie oraz wspieranie rozwoju ekonomistów młodego pokolenia. TEP organizuje m.in. konferencje, debaty i seminaria o tematyce ekonomicznej. Więcej informacji na stronie internetowej TEP: www.tep.org.pl.