Dr Hubert Cichocki prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz

grafika przedstawiająca zdjęcie mężczyzny w okągłęj ramce na tle jednej z uczelnianych auli; podpis dr Hubert Cichocki, #kadranaukowaSGH

5 marca 2024 r. dr Hubert Cichocki – adiunkt w Instytucie Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH – został powołany na funkcję prezesa Centrum Łukasiewicz na kadencję pięciu lat decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka.

Dr Cichocki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (magister ekonomii) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (doktor w dyscyplinie ekonomia i finanse).

Główne obszary badawcze dr. Cichockiego obejmują przede wszystkim zagadnienia ekonomiki organizacji oraz zarządzania w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania publicznego.

Dr Hubert Cichocki pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, pełnił funkcje doradcy, kierownika wydziału i wicedyrektora biura. Brał udział w realizacji szeregu projektów związanych z działalnością całej organizacji, m. in. dostosowania do zmian regulacyjnych, opracowania i wdrażania polityk organizacyjnych, zmian w zakresie jakości oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Pracował także jako konsultant ds. zarządzania w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską w Urzędzie Audytora Generalnego Albanii.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych w Europie. Składa się na nią Centrum Łukasiewicz oraz 22 instytuty w całej Polsce, które zatrudniają 7 tys. pracowników wyspecjalizowanych w kilku obszarach: zdrowia, inteligentnej mobilności, transformacji cyfrowej oraz zrównoważonej gospodarki i energii.