Dr hab. Mirosław Czekaj prezesem BGK

12 kwietnia 2024 r. dr hab. Mirosław Czekaj, prof. SGH, adiunkt w Katedrze Miasta Innowacyjnego, został powołany na prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mirosław Czekaj ma blisko 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi, w tym bankami i instytucjami finansowymi. Od stycznia 2007 r. do kwietnia 2024 r. prof. Czekaj pełnił funkcję skarbnika m.st. Warszawy, gdzie był odpowiedzialny za m.in. gospodarkę i politykę finansową, skonsolidowaną sprawozdawczość ponad 1000 jednostek, podatki i księgowość.

Dr hab. Mirosław Czekaj, prof. SGH, jest adiunktem w Katedrze Miasta Innowacyjnego,  Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Specjalizuje się w zagadnieniach naukowych dotyczących w szczególności finansów publicznych, w tym planowania budżetowego oraz sprawozdawczości finansowej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji o tej tematyce w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Więcej informacji