Dr hab. Emil Bukłaha w Komitecie Finansowym organizacji IPMA

grafika przedstawiająca zdjęcie mężczyzny w okrągłęj ramce na tle jednej z uczelnianych auli, pod spodem napis: dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH; kadra naukowa SGH

Dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH, jako jedyna osoba z Polski został powołany w skład centralnego Komitetu Finansowego organizacji International Project Management Association na kadencję w latach 2023-2026.

Prof. Bukłaha pracuje w Katedrze Zarządzania Projektami, w Instytucie Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
 
IPMA jest jedną z dwóch największych na świecie międzynarodowych organizacji fachowych, promujących wiedzę, dobre praktyki i standardy z zakresu zarządzania projektami. Jej członkami są eksperci i profesjonalni kierownicy projektów, programów i portfeli projektów z obszaru biznesu, organizacji non-profit oraz uczelni wyższych na wszystkich kontynentach.

Komitet Finansowy jest grupą doradczą w zakresie gospodarki finansowej centrali i wszystkich oddziałów IPMA na całym świecie. Natomiast polski oddział IPMA jest organizacją partnerską Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Komitet Finansowy składa się z pięciu osób wybranych spośród wszystkich krajów członkowskich IPMA z całego świata. Jest organem doradczym Zarządu IPMA Global w zakresie m.in.:

  • bieżącego monitorowania realizacji planu finansowego IPMA,
  • propozycji możliwych ulepszeń w zarządzaniu finansami i budżecie tej organizacji,
  • zlecenia badania rocznego sprawozdania finansowego oraz określenia zakresu zadań audytu finansowego IPMA,
  • wyboru niezależnych audytorów zewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej IPMA,
  • analizy raportów finansowych organizacji w zakresie ostatnich dwóch lat działalności.

Więcej informacji na temat IPMA Global i jej struktur pod linkiem.