Apel przedstawicieli instytucji nauki i szkolnictwa wyższego do parlamentarzystów oraz partii tworzących rząd po wyborach 2023

logotypy: RAdy Głównej Szkolnictwa WYższego, KRASP, KREPUZ, KRD, PAN, FNP, PArlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności, Łukasiewicz Sieć Badawcza

 

Instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce chcą aktywnie uczestniczyć w nowej sytuacji społecznej i politycznej, jaką zainicjowały wybory 15 października 2023 r. Wierzymy, że nowy rząd podejmie działania zmierzające do poprawy sytuacji w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Od zaraz potrzebny jest wzrost nakładów na sektor nauki. Potrzebny jest dialog z reprezentantami instytucji przedstawicielskich – RGNiSW, KRASP, KRePUZ, KRZaSP, KRD, PSRP, a także z władzami PAN PAU, FNP i Sieci Badawczej Łukasiewicz, by podjąć konkretne działania dla rozwiązywania narosłych problemów. Nasze współuczestnictwo na każdym etapie procesów decyzyjnych jest jednym z gwarantów powodzenia w rozwoju nauki i instytucji edukacyjnych w Polsce. Ścisła więź z Unią Europejską jest bezdyskusyjna, podobnie jak otwarta nauka, a także środki na rozwój dyscyplin związanych z naszym językiem, kulturą i lokalnością.

Wnosimy o pilne zorganizowanie spotkania z instytucjami przedstawicielskimi i podjęcie stosownych rozmów.

podpisano:

  • prof. Marcin Pałys, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • dr Robert Musiałkiewicz, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych
  • prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
  • mgr inż. Michał Klimczyk, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
  • inż. Kewin Lewicki, przewodniczący Parlamentu Studentów RP
  • prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk
  • prof. Jan Ostrowski, prezes Polskiej Akademii Umiejętności
  • prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  • dr Andrzej Dybczyński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz