Apel Prezydium KRASP ws. udziału w wyborach do PE

24 maja 2024 r. Prezydium KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich) wystosowało apel w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce odbędą się 9 czerwca.

„Przed dwudziestu laty nasz kraj stał się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. To przywilej, ale i zobowiązanie. Udział w wyborach powszechnych – krajowych i europejskich – był i jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Jest też świadectwem uznania wspólnych europejskich wartości – poszanowania godności człowieka, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka.

Za kilkanaście dni, 9 czerwca 2024 roku, odbędą się w naszym kraju wybory do Parlamentu Europejskiego. Są one doskonałą okazją do indywidualnego i wspólnotowego zadeklarowania przywiązania do tych wartości.

Apelujemy do wszystkich obywateli i obywatelek Polski, do całego środowiska akademickiego
– w tym studentek i studentów – o udział w tych wyborach. Nasz udział sprawi, że staną się one prawdziwym świętem europejskiej demokracji.

Niech  wybrane  przez  nas  osoby  przyczynią się  do realizacji celów zawartych w Traktacie Lizbońskim, wzmocnią rolę edukacji i nauki w kształtowaniu polityk publicznych oraz odpowiedzialnie wskażą kierunki społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju Unii.

Przyszłość Europy jest w naszych rękach".

W imieniu Prezydium KRASP apel podpisał przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Dokument w PDF