Anthea Kuczewska laureatką X edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu MSG

Ośrodki akademickie biorące udział w konkursie:  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki – ośrodek wiodący (Ogólnopolski Koordynator Konkursu).

10 maja 2024 podczas XXII Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktycznej „Wyzwania edukacji wyższej wobec różnic międzygeneracyjnych” zorganizowanej przez Instytut Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zostały ogłoszone wyniki X edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Pierwsze miejsce w gronie prac magisterskich zajęła nasza absolwentka Anthea Kuczewska, za pracę „Is Switzerland successful in retaining international talent? An analysis of STEM labor market”. Promotorem pracy był dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH z Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych, Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

Misją Konkursu jest promocja wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, jak również promocja potencjału naukowego absolwentów kierunków związanych z MSG.